منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سیلندرهای پنوماتیک دوکاره

2 محصول صنعتی 2 شرکت
EBRO ARMATUREN
سیلندرهای پنوماتیک دوکاره
سیلندرهای پنوماتیک دوکاره
Double acting pneumatic valve actuator (27 - 4001 Nm | EB-SYD)

این اکچویتور شیر در مدل های مختلف با 10 سایز متفاوت موجود است و از گشتاور 27 - 4001 Nm ( براساس فشار منبع 6 بار ) برخوردار می باشد.

KSB S.A.S. - France
سیلندرهای پنوماتیک دوکاره
سیلندرهای پنوماتیک دوکاره
Double acting pneumatic valve actuator (ACTAIR)

سری ACTAIR نوعی اکچویتور شیر پنوماتیکی دو کاره است که برای شیرهای ربع گرد با کنترل پیوسته طراحی می شود. این اکچویتورها از کارایی و عملکرد بالایی برخوردار هستند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0