منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سیلندرهای پنوماتیک تک کاره

2 محصول صنعتی 2 شرکت
Richter Chemie Technik
سیلندرهای پنوماتیک تک کاره
سیلندرهای پنوماتیک تک کاره
Pneumatic quarter turn piston style single acting valve actuator (RA series)

اکچویتور شیر تک حالته پیستونی ربع گرد پنوماتیکی؛ سری RA؛ ساختار: DIN/EN ISO 5211 resp. VDI/VDE 3845/NAMUR

SMS - TORK
سیلندرهای پنوماتیک تک کاره
سیلندرهای پنوماتیک تک کاره
Pneumatic quarter turn piston style single acting valve actuator (max. 2900 Nm, 8 bar | T-RPA series)

این اکچویتور روتاری برای استفاده به همراه دمپرها، شیرهای پروانه ای، شیرهای توپی و شیرهای پلاگ طراحی می شود. این ابزار از کارایی بالا و قابلیت کاربری آسان برخورداراست.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0