منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سیلندرهای هیدرولیک روتاری

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Eckart
سیلندرهای هیدرولیک روتاری
سیلندرهای هیدرولیک روتاری
Hydraulic actuator / rotary linear (HSE4)

اکچویتور خطی روتاری Eckart HSE4 ترکیبی از اکچویتور روتاری و یک سیلندر خطی دو کاره است. این ابزار بسیار کامپکت بوده و در فضاهای بسیار کوچک و محدود قابل استفاده می باشد.

 

Kawasaki Precision Machinery
سیلندرهای هیدرولیک روتاری
سیلندرهای هیدرولیک روتاری
Hydraulic rotary actuator (6.9 - 13.7 Mpa | HR series)

این اکچویتورهای روتاری HR از شرکت Kawasaki فشارهای هیدرولیکی را به حرکت محوری کارآمد در 280 درجه تبدیل می کنند.

METAL WORK
سیلندرهای هیدرولیک روتاری
سیلندرهای هیدرولیک روتاری
Hydraulic rotary actuator (ø 16 - 40 mm, 0.9 - 22 Nm | R3 series)

این ابزار نوعی اکچویتور روتاری هیدرولیکی است که دارای تنظیمات اتوماتیک است و در دو نوع °90 و °180 موجود می باشد.

PNEUMAX
سیلندرهای هیدرولیک روتاری
سیلندرهای هیدرولیک روتاری
Hydraulic actuator / rotary linear (max. 10 bar | 1330, 1333 series)

این اکچویتورهای روتاری متعلق به مجموعه ی 1330 تا 1333 هستند و برای تبدیلحرکت خطی در پیستون به حرکت محوری در شفت مورد استفاده قرار می گیرند و در تجهیزات اتوماسیون دارای کاربردهای بسیاری هستند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0