منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سیلندرهای هیدرولیک دوکاره

2 محصول صنعتی 2 شرکت
ATOS
سیلندرهای هیدرولیک دوکاره
سیلندرهای هیدرولیک دوکاره
Double acting tie-rod hydraulic cylinder (ø 25 - 400 mm, 160 - 250 bar, ISO 6020-2 | CK)

سیلندرهای دوکاره در این مجموعه مطابق با استانداردهای جدید توسط شرکت Atos تولید شده و تست می شوند. استفاده از این سیلندرها، مزیت های زیادی دارد ازجمله ابعاد 25 تا 400mm و همچنین طول stroke به اندازه 5 متر.

Duplomatic Oleodinamica
سیلندرهای هیدرولیک دوکاره
سیلندرهای هیدرولیک دوکاره
Double acting tie-rod hydraulic cylinder (0.5 m/s, max. 250 bar | HC2)

این سلندرهای دوکاره مطابق با استاندارد ISO 6020-2 و DIN 24554 ساخته می شوند و از ساختار کامپکت برخوردار هستند. این سیلندرها بسیار قابل اطمینان بوده و به همین علت برای تمامی تجهیزات صنعتی مناسب می باشند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0