منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

محفظه های کنسولی,محفظه های کنترلی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
E.T.A. S.P.A.
محفظه های کنسولی,محفظه های کنترلی
محفظه های کنسولی,محفظه های کنترلی
Stainless steel console enclosure (IP55 | AEX-MEX-ZBX)

این محفظه از مواد استیل ضدزنگ AISI 304L ساخته می شود و از کلاس حفاظتی IP55 برخوردار می باشد.

HUMMEL AG
محفظه های کنسولی,محفظه های کنترلی
محفظه های کنسولی,محفظه های کنترلی
Control enclosure

این محفظه ها که از کیفیت بالایی برخوردار هستند در مهندسی الکترونیک و برق و در فرایندهای تولید مواد فلزی و پلاستیکی مورد استفاده قرار می گیرند. 

RITTAL
محفظه های کنسولی,محفظه های کنترلی
محفظه های کنسولی,محفظه های کنترلی
Stainless steel console enclosure (600 x 1 600 x 630 mm, IP 55)
häwa GmbH
محفظه های کنسولی,محفظه های کنترلی
محفظه های کنسولی,محفظه های کنترلی
Control enclosure (7.87 '' | HBG)

این محفظه های کنترل از ورق استیل 1.5mm، 16ga ساخته می شوند و بسیار مقاوم هستند و در درب های لولایی مورد استفاده قرار می گیرند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0