منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

واحدهای بازیافت برای ضایعات جامد

4 محصول صنعتی 4 شرکت
BIBKO
واحدهای بازیافت برای ضایعات جامد
واحدهای بازیافت برای ضایعات جامد
max. 30 m³/h | COMTEC

Concrete recycling plant:Concrete wash-out capacity up to 30 m³/h
Shock-discharge possible
Large water volume of 3 - 6 m³ to improve capacity and washing quality
Separation cut of 0.2 mm

Lanner Anlagenbau
واحدهای بازیافت برای ضایعات جامد
واحدهای بازیافت برای ضایعات جامد

Vibration screener / for separating trimmings and shavings:Drag link conveyors used to transport short, free flowing chips and grinding sludge evenly into a centrifuge or container or chip silo. Expandable with automatic chutes for the filling of containers.

Metso's Mining and Construction Technology
واحدهای بازیافت برای ضایعات جامد
واحدهای بازیافت برای ضایعات جامد

Vibration screener / for separating trimmings and shavings:The Roller Screen, manufactured by Metso, is an equipment used to separate on-size particles from the oversize and undersize fractions. It can provide efficient production of nets and sheets in bulk quantity.

WAMGROUP S.p.A
واحدهای بازیافت برای ضایعات جامد
واحدهای بازیافت برای ضایعات جامد
CONSEP®

Concrete recycling plant:CONSEP® is a Concrete Reclaimer designed for application in concrete batching plants.Ready-mixed concrete batching plants are used for recycling concrete dismantled from truck mixers, while pre-cast concrete batching plants are utilized for restoration of concrete from the molds. 


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0