منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش

10 محصول صنعتی 10 شرکت
ACOEM
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
01dB VIB

Vibration dosimeter: VIB vibration dosimeter coming along with dBMAESTRO software offers the suitable solution to assessing individual exposure to vibrations at the workplace, in compliance with European directive 2002/44/EC and many international standards.

Bruel and Kjaer
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
Human vibration analyzer / portable / heavy-duty (4447)

مدل 4447 نوعی آنالایزر ارتعاش پرتابل است که از قابلیت کاربری آسان برخوردار می باشد و در کاربردهای مراقبت و بهداشت مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول تمامی پارامترهای مرتبط را اندازه گیری کرده و نمایش می دهد.

CESVA
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
Triaxial vibration meter (0.4 Hz - 17 kHz | VC431)

مدل VC431 نوعی ارتعاش سنج سه محوری است که مطابق با ISO 8041 طراحی می شود. این محصول از قابلیت کاربری آسان برخوردار است و در حین سنجش بطور همزمان تمامی پارامترهای مرتبط را نمایش می دهد.

Casella
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
dBadge Series

Noise dosimeter / wireless:The CEL-352 dBadge Plus is manufactured for a synchronous measuring of the C and A weighted Leq, wherein it can utilize the effectivity of calculating the hearing protection in both the method of SNR or HML.

Cirrus Research
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
Noise dosimeter / wireless (doseBadge)

مدل doseBadge نوعی دزیمتر نویز وایرلس است که برای مصارف شخصی مناسب می باشد. این محصول به سنجش، ذخیره سازی و محاسبه پارامترها می پردازد.

Extech
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
Noise dosimeter / personal

این محصول نوعی دزیمتر نویز است که توسط کمپانی Extech عرضه می شود و دارای سطح معیار قابل تنظیم می باشد و برای استفاده شخصی و استفاده در محیط کار مناسب است.

KIMO
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
Noise dosimeter / personal (135 - 140 dB | DS 200)

دزیمتر نویز مدل DS 200 برای سنجش میزان قرارگیری در معرض نویز در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی های فنی این محصول نشان می دهد که مینیمم و ماکسیمم سطح فشار صدا LAF و LAS است.

Quest Technologies
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
Edge™ 5

Noise dosimeter / wireless:The Edge eg5 personal noise dosimeter series offers advanced technology packaged in an intrinsically safe, cable-free, compact frame for a lighter, more ergonomic way to monitor noise levels.

RION Co., Ltd
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
Triaxial vibration meter (VM-53, VM-53A)

این لول سنج ارتعاش مطابق با Japan Measurement Act و JIS C 1510:1995 طراحی می شود و برای سنجش ارتعاشات زمین جهت برآورد آلودگی ارتعاش طراحی می شود.

SVANTEK Sp. z o.o.
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
دزیمترنویز,دزیمتر ارتعاش
SV 101

Vibration dosimeter:SV 101 is a digital Human Vibration Meter & Analyser integrated with triaxial Whole-Body accelerometer .

توضیحات فنی

در اندازه گیری و ارزیابی میزان مواجهه کارگر با صدای محیط کار دقیق ترین روش دوزیمتری است. دستگاه دزیمتر صدا، کوچک، سبک و قابل اتصال به فرد می باشد. (به کمر فرد متصل می شود) و میکروفون آن به یقه در نزدیکی گوش متصل می گردد. چون در این روش کلیه زمان های مواجهه کارگر با ترازهای مختلف در طول شیفت محاسبه و با استفاده از تراز معادل دوز دریافتی کارگر در یک شیفت کاری اندازه گیری می شود، این روش برای بررسی میزان مواجهه فرد در طول یک شیفت بسیار دقیق می باشد. برخی منابع به جای کلمه دوزیمتر از دستگاه سنجش مواجهه فردی (PSEM[3]) استفاده کرده اند.دزیمتر ارتعاش، با قرارگیری شتاب سنج (Accelerometer) در محل صحیح، ارتعاشات واردشده به کل بدن (Whole body) یا بخشی از آن مانند دست و بازو (Hand-Arm) در طول یک دوره کاری روزانه را اندازه گیری می نماید.

توضیحات فنی

در اندازه گیری و ارزیابی میزان مواجهه کارگر با صدای محیط کار دقیق ترین روش دوزیمتری است. دستگاه دزیمتر صدا، کوچک، سبک و قابل اتصال به فرد می باشد. (به کمر فرد متصل می شود) و میکروفون آن به یقه در نزدیکی گوش متصل می گردد. چون در این روش کلیه زمان های مواجهه کارگر با ترازهای مختلف در طول شیفت محاسبه و با استفاده از تراز معادل دوز دریافتی کارگر در یک شیفت کاری اندازه گیری می شود، این روش برای بررسی میزان مواجهه فرد در طول یک شیفت بسیار دقیق می باشد. برخی منابع به جای کلمه دوزیمتر از دستگاه سنجش مواجهه فردی (PSEM[3]) استفاده کرده اند.دزیمتر ارتعاش، با قرارگیری شتاب سنج (Accelerometer) در محل صحیح، ارتعاشات واردشده به کل بدن (Whole body) یا بخشی از آن مانند دست و بازو (Hand-Arm) در طول یک دوره کاری روزانه را اندازه گیری می نماید.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0