منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

کانال های هوا

9 محصول صنعتی 9 شرکت
Aldes
کانال های هوا
کانال های هوا
50 mm

Flexible air duct / aluminium:Indoor duct : polyester film.
Outdoor duct : aluminised polyester film.
Insulation : 50 mm thick glass wool.
Temperature in use : - 10 C / + 120C (occasional use).
Packaging : net with 6 metres compacted to 55 cm.

Berner International
کانال های هوا
کانال های هوا
Flexible air duct / PVC / gypsum plaster / polyester (Posi-Flow)

داکت هوا در مدل Posi-Flow هوا را در اتاق یا یک ساختمان توزیع می کنند و دارای عملکرد مقرون بصرفه و کارآمد هستند.

Kopex International
کانال های هوا
کانال های هوا
DKAK

Flexible air duct / for heating / extraction / for ventilation:DUCTING FOR HEATING AND VENTILATION Product code DKAK Maximum Continuous Temp.

Novaflex
کانال های هوا
کانال های هوا
Rigid air duct / spiral / galvanized steel (1SPIRGALV)

این ابزار نوعی داکت هوا با ساختار مقاوم و سخت می باشد که از عملکرد بالایی برخوردار است.

PLYMOVENT
کانال های هوا
کانال های هوا
max. 5 m | SUS

Flexible air duct / for heating / extraction / for ventilation:The SUS is an elastic extracting hose accessible in two different versions. These two versions are the SUS-5/160 that has a 160mm diameter hose which is used to interfuse to a handy extracting fan MNF.

STIVI
کانال های هوا
کانال های هوا
Rigid air duct / spiral / galvanized steel (23)

این داکت حلزونی مدور توسط کمپانی STIVI طراحی می شود و در ابعاد مختلف موجود می باشد.

Sodistra
کانال های هوا
کانال های هوا
Rigid air duct / polyester / thermally insulated (SANICLIM®)

این سیستم دارای عملکرد مکانیکی مطابق با NF EN 1886 بوده و مقاومت محفظه در آن 2A(D1) می باشد. همچنین نشتی هوا در محفظه این ابزار B(L1) است.

TEKA
کانال های هوا
کانال های هوا
ø 50 - 500 mm, 5 m

Flexible air duct / aluminium:The Aluflex type of unit finds utilization in Mid-vacuum applications, with -50°C to + 200°C range of temperature endurance.

UNVEREN Co.Inc.
کانال های هوا
کانال های هوا
Flexible air duct / PVC / gypsum plaster / polyester (max. 30 m/s | UAS SOLO GREYDUCT)

این داکت هوا که توسط کمپانی UNVEREN Co.Inc طراحی می شود دارای ساختار قابل انعطاف و کارآمد بوده و عملکرد بالایی به دست می دهد.

توضیحات فنی

کانال های هوا مجرای عبور و انتقال هوا می¬باشند و معمولن از ورق فلزی گالوانیزه با ضخامت¬های متفاوت ساخته می¬شوند. مقطع کانال ممکن است دایره¬ای، مستطیل، مربع یا بیضی کشیده شده باشد.جنس کانال ممکن است ورق فلزی گالوانیزه پوشیده شده با عایق و یا داخل عایق شده ، فولاد ضدزنگ ، آهن سیاه ، آلومینیوم قابل انحناء و ... باشد که هر کدام با توجه به هوای عبوری (گرم و سرد) و محل مورد استفاده انتخاب می شوند.شبکه¬های کانال رفت و برگشت معمولاً براساس سرعت و یا فشار هوای داخل¬شان طبقه¬بندی می¬شوند. کانال¬های با سرعت کم هوا و کانال¬های با سرعت زیاد هوا و یا کانال¬های با فشار کم ، فشار متوسط و فشار زیاد.

توضیحات فنی

کانال های هوا مجرای عبور و انتقال هوا می¬باشند و معمولن از ورق فلزی گالوانیزه با ضخامت¬های متفاوت ساخته می¬شوند. مقطع کانال ممکن است دایره¬ای، مستطیل، مربع یا بیضی کشیده شده باشد.جنس کانال ممکن است ورق فلزی گالوانیزه پوشیده شده با عایق و یا داخل عایق شده ، فولاد ضدزنگ ، آهن سیاه ، آلومینیوم قابل انحناء و ... باشد که هر کدام با توجه به هوای عبوری (گرم و سرد) و محل مورد استفاده انتخاب می شوند.شبکه¬های کانال رفت و برگشت معمولاً براساس سرعت و یا فشار هوای داخل¬شان طبقه¬بندی می¬شوند. کانال¬های با سرعت کم هوا و کانال¬های با سرعت زیاد هوا و یا کانال¬های با فشار کم ، فشار متوسط و فشار زیاد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0