منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

اکسید کننده ها, ردیوسرها

8 محصول صنعتی 8 شرکت
CTP Air Pollution Control
اکسید کننده ها, ردیوسرها
اکسید کننده ها, ردیوسرها
max. 125 000 Nm³/h, -20 °C...+350 °C | VOXcube

Regenerative oxidizer / thermal / for NOx reduction / for VOC reduction:The VOXcube purifies organic and specific inorganic pollutants in the waste gas. The system is suitable for flow rates up to 125,000 Nm³/h, independent of the concentration and the nature of contaminants.

Despatch Industries
اکسید کننده ها, ردیوسرها
اکسید کننده ها, ردیوسرها
Thermal oxidizer / for VOC reduction / for NOx reduction (760 °C)

اکسیدکننده حرارتی VOC از کمپانی Despatch از فناوری های جدید و پیشرفته بهره می گیرد و کارایی بالایی دارد.

FLSmidth Dorr-Oliver Eimco GmbH
اکسید کننده ها, ردیوسرها
اکسید کننده ها, ردیوسرها
Non catalytic reducer / selective

مدل SNCR توسط کمپانی FLSmidth طراحی می شود و از ایمنی بالایی برخوردار است. این ابزار مصرف آمونیاک بالایی دارد و بسیار قابل اطمینان است.

Hitachi Zosen Inova AG
اکسید کننده ها, ردیوسرها
اکسید کننده ها, ردیوسرها
Non catalytic reducer / selective (DyNOR™)

مدل DYNOR نوعی کاهش دهنده غیرکاتالیزوری است که توسط کمپانی Hitachi Zosen Inova AG طراحی می شود و کارایی و دوام بالایی دارد و مقرون بصرفه می باشد.

Met-Pro Environmental Solutions
اکسید کننده ها, ردیوسرها
اکسید کننده ها, ردیوسرها

NOx reduction oxidizer / for VOC reduction:Met-Pro Systems brand unique rotary VOC concentrators are used in applications that involve a combination of high volume of air with low concentration of solvents.

RGF environmental group
اکسید کننده ها, ردیوسرها
اکسید کننده ها, ردیوسرها
Thermal oxidizer / for VOC reduction / for NOx reduction (TO-60)

اکسیدایزر حرارتی مدل TO-60 از کمپانی RGF برای اکسید کردن کامل مایعات طراحی شده است بطوریکه تنها پسماند خسک باقی می ماند. این ابزار بسیار کارآمد و مقرون بصرفه می باشد.

Tecam Group
اکسید کننده ها, ردیوسرها
اکسید کننده ها, ردیوسرها

NOx reduction oxidizer / for VOC reduction:Tecam Group utilizes a combination of Zeolite Rotor-Concentrator and Regenerative Thermal Oxidizer RTO technology to provide superior and ecological technology solutions for minimization of Volatile Organic Compounds VOC discharge emitted during various industrial production methods. 

Venjakob Maschinenbau GmbH & Co.KG
اکسید کننده ها, ردیوسرها
اکسید کننده ها, ردیوسرها
VEN CLEAN AIR RVA

Regenerative oxidizer / thermal / for NOx reduction / for VOC reduction:Venjakob Umwelttechnik offers the Regenerative Thermal Oxidiser particularly designed for removal of Volatile Orangic Compounds (VOC) in low to middle concentrations.

توضیحات فنی

یک عامل اکسید کننده ماده‌ای است که می‌تواند مواد دیگر را اکسید کرده و خود به خود کاهش یابد. اکسیدان‌ها می توانند الکترون‌ها را در حالی جذب کنند که عامل کاهش‌دهنده آن‌ها را رها می‌کند. اکسیدان‌ها به همین دلیل به عنوان اتم پذیرنده نیز نامیده می‌شوند. اکسیژن یکی از اصلی‌ترین‌های عامل‌های اکسنده شناخته می‌شود. اکسیداسیون واکنشی شیمیایی است که در آن یک اتم، یون یا مولکول، الکترون(هایش) را از دست بدهد.تفاوت بین عامل اکسنده و کاهنده در این است که عوامل اکسنده موادی هستند که الکترون جذب می‌کنند و در نتیجه خودبه‌خود کاهش می‌یابند. لیکن عوامل کاهنده الکترون داده و اکسیده می‌شوند.اکسنده ها در واحدهای تصفیه بیشتر برای جداسازی ترکیبات آلی فرار استفاده می شوند.

توضیحات فنی

یک عامل اکسید کننده ماده‌ای است که می‌تواند مواد دیگر را اکسید کرده و خود به خود کاهش یابد. اکسیدان‌ها می توانند الکترون‌ها را در حالی جذب کنند که عامل کاهش‌دهنده آن‌ها را رها می‌کند. اکسیدان‌ها به همین دلیل به عنوان اتم پذیرنده نیز نامیده می‌شوند. اکسیژن یکی از اصلی‌ترین‌های عامل‌های اکسنده شناخته می‌شود. اکسیداسیون واکنشی شیمیایی است که در آن یک اتم، یون یا مولکول، الکترون(هایش) را از دست بدهد.تفاوت بین عامل اکسنده و کاهنده در این است که عوامل اکسنده موادی هستند که الکترون جذب می‌کنند و در نتیجه خودبه‌خود کاهش می‌یابند. لیکن عوامل کاهنده الکترون داده و اکسیده می‌شوند.اکسنده ها در واحدهای تصفیه بیشتر برای جداسازی ترکیبات آلی فرار استفاده می شوند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0