منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تجهیزات برای معادن زیرزمین

4 محصول صنعتی 4 شرکت
COMER SPA
تجهیزات برای معادن زیرزمین
تجهیزات برای معادن زیرزمین
2000 rpm | CX 14-D1

Electric hand-held drill for mining:Suitable for dry drilling in brick and block work.Compact and lightweight, ideal for the electrician.Triple protection against overload.Interesting price – performance ratio.

HILTI
تجهیزات برای معادن زیرزمین
تجهیزات برای معادن زیرزمین
TE MD20

Electric hand-held drill for mining:The TE MD20 from Hilti is a drilling system that delivers controlled blasting with accuracy and precision. It operates with minimal noise and vibration while delivering quality drilling output. These drills ensure safety when used, without emission of oil vapor during operations.

Sandvik Mining
تجهیزات برای معادن زیرزمین
تجهیزات برای معادن زیرزمین
5.8 m | DD311

Jumbo drilling rig:Sandvik mining jumbos offers a secured operation, greater productivity and exceptional results even in the harshest surroundings. It is equipped with up to 3 boom-sized tools, high performance rock drills and covers the maximum area to meet the most demanding need of the customers.

Xuzhou Construction Machinery Group
تجهیزات برای معادن زیرزمین
تجهیزات برای معادن زیرزمین
32 m³ | TZ1

Jumbo drilling rig:The TZ1 series of rock drilling machines can work in work spaces with 32 m² operating area, 6350 mm operating height and 6110 mm operating width. It also comes with 1 hydraulic pump set, and 1 boom piece.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0