منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

فلومترهای ورتکس

10 محصول صنعتی 10 شرکت
Bronkhorst
فلومترهای ورتکس
فلومترهای ورتکس
vortex gas flow meter (7.2 - 850 l/min | GAS-VIEW series)

سری GAS-VIEW بر اساس اصل ورتکس کارمن (Karman vortex principle) عمل میکنند و جهت عملیات بر روی گازها ساخته میشوند. یکی از مزیت های بزرگ در این فلومترهای ورتکس، عدم وجود قطعات متحرک است که باعث میشود این ابزارها نیاز به تعمیر و نگهداری نداشته باشند.

Clark
فلومترهای ورتکس
فلومترهای ورتکس
Vortex flow meter / for liquids (4 - 20 mA | DN420)

سری DN420  توسط شرکت Clark Sonic تولید می شود و نوعی فلومتر ورتکس است که لوپ پاور (loop powered) می باشد. این ابزار بسیار مقرون بصرفه بود و برای کنترل و بازبینی دما در سیستم های پایپینگ ”1/4 تا ”3/4  مناسب است.

ENDRESS HAUSER
فلومترهای ورتکس
فلومترهای ورتکس
Vortex flow meter (0.16 - 19 700 m³/h | Prowirl 72F)

سیستم اندازه گیری جریان ورتکس، میزان جریان را در گازها، بخارآب و مایعات بطور قابل اطمینان اندازه گیری میکند. سنسور Prowirl در آن، مقاومت بالایی در برابر ارتعاش، شوک های دمایی، رسانه های آلوده و ضربه قوچ ها ایجاد میکند. 

KROHNE Messtechnik GmbH
فلومترهای ورتکس
فلومترهای ورتکس
vortex gas flow meter (OPTISWIRL 4070)

سری OPTISWIRL 4070 تنها ابزار دو سیمی با فشار یکپارچه و تعادل دما است که بعنوان فلومتر فلنج دار یا ساندویچی عمل میکند. فشار یکپارچه و تعادل دما برای گازها، گازهای مرطوب، ترکیبات گازی یا حتی بخارها وجود دارد.

Racine Vortex
فلومترهای ورتکس
فلومترهای ورتکس
Vortex flow meter / for gas / in-line (1/2 - 4", -5 - 250 psig | RWG, RWBG)

این نوع فلومترهای ورتکس اینلاین گاز برای اندازه گیری با دقت بالا و افت فشار بسیار کم ساخته شده اند. این فلومترها دارای هیچ قطعه مجزایی نبوده و کاملا بدون نیاز به نگهداری هستند.

Riels Instruments
فلومترهای ورتکس
فلومترهای ورتکس
Vortex flow meter / for liquids (max. 100 lt/min, 90 °C | PF3W)

سری PF3W توسط شرکت Riels ساخته می شود و نوعی فلومتر مابع ورتکس است که برای استفاده در کاربردهای اندازه گیری که با آب، آب دیونیزه، اتیلن گلیکول و مایعات خنثی سرو کار دارند، مناسب می باشد.

Rosemount
فلومترهای ورتکس
فلومترهای ورتکس
Vortex flow meter / for gas / in-line (8800D)

فلومترهای ورتکس اینلاین گاز شرکت Rosemount، با بهره گیری از حذف نقاط تراوش بالقوه کار می کنند.

SIKA
فلومترهای ورتکس
فلومترهای ورتکس
Vortex flow meter / for water / in-line (VVX 15)

این نوع فلومتر ورتکس اینلاین بهترین گزینه برای اندازه گیری مایعات با جریان های پایین و متوسط است.

Spirax Sarco
فلومترهای ورتکس
فلومترهای ورتکس
Vortex flow meter (VLM10)

فلومتر ورتکس، امکان اندازه گیری بهتر  را ازطریق رفع نقاط نشتی و بکارگیری طرح های اندازه گیری بدون گسکت، برای شما ممکن میسازد. شما میتوانید از طریق یک رابط شبکه ی داخلی، میزان سالم بودن دستگاه را بررسی نمایید.

TURCK
فلومترهای ورتکس
فلومترهای ورتکس
Vortex flow meter / for water / in-line

این فلومتر ورتکس اینلاین دارای دقت 2% f.s است. این محصول با استفاده ازثبت فرکانس جداسازی ذرات از آب، اندازه گیری را انجام می دهد.

توضیحات فنی

در این سیستم اندازه گیری دبی هنگامی که سیال به یک جسم ثابت به عنوان مانع برخورد می کند، تفکیک شده و از اطراف مانع به سمت پایین جریان عبور می کند. در اثر این برخورد و جدا سازی در یک سو افزایش فشار و کاهش سرعت و در طرف دیگر دقیقا برعکس این موضوع یعنی کاهش فشار و افزایش سرعت اتفاق می افتد که این امر باعث پدیدار شدن گرداب می شود. محاسبه فرکانس تولید شده در دو روی این گردابه منتج به میزان سرعت عبور جریان خواهد شد.

یک فلومتر ورتکس یا همان گردابی در اندازه گیری جریان هایی از قبیل مایعات صاف و تمیز با ویسکوزیته پایین، گاز و بخار کاربرد دارد. از مزایای این نوع فلومتر ها دقت و رنج پذیری آنهاست. اما این فلومتر ها یک عیب بزرگ هم دارند و آن اینکه لرزش بر روی آنها بسیار تاثیر می گذارد این تنش ها ممکن است بر اثر لرزش یا نویز در لوله ها به وجود آید. به نظر می آید عاملی مانند تکرار پذیری در این دستگاه یک فاکتور مهم نباشد و سیال عبوری می تواند در لحظه های مختلف دبی متفاوت و یا تغییر دمایی متفاوتی داشته باشد.

این دستگاه ها به دلیل متد اندازه گیری خاصشان می توانند انواع سیال با شرایط مختلف را اندازه گیری کنند. همچنین برای سیالی با حالت گازی، مایع و در مواردی دوفاز کاربرد دارند. می توان از آنها برای اندازه گیری گازهای تک عنصری مانند نیتروژن و هیدروژن و یا گاز های ترکیبی مانند هوا استفاده کرد و یا اینکه در مایعات با رسانایی پایین یا خورندگی را توسط آنها اندازه گیری نمود. این فلومتر برای اندازه گیری بخار نیز مناسب است و در مقابل دمای بالا مقاومت خوبی دارد، این در حالی است که شاید برای سایر متد های اندازه گیری دما در سیالات گازی باعث افت دقت شود.

توضیحات فنی

در این سیستم اندازه گیری دبی هنگامی که سیال به یک جسم ثابت به عنوان مانع برخورد می کند، تفکیک شده و از اطراف مانع به سمت پایین جریان عبور می کند. در اثر این برخورد و جدا سازی در یک سو افزایش فشار و کاهش سرعت و در طرف دیگر دقیقا برعکس این موضوع یعنی کاهش فشار و افزایش سرعت اتفاق می افتد که این امر باعث پدیدار شدن گرداب می شود. محاسبه فرکانس تولید شده در دو روی این گردابه منتج به میزان سرعت عبور جریان خواهد شد.

یک فلومتر ورتکس یا همان گردابی در اندازه گیری جریان هایی از قبیل مایعات صاف و تمیز با ویسکوزیته پایین، گاز و بخار کاربرد دارد. از مزایای این نوع فلومتر ها دقت و رنج پذیری آنهاست. اما این فلومتر ها یک عیب بزرگ هم دارند و آن اینکه لرزش بر روی آنها بسیار تاثیر می گذارد این تنش ها ممکن است بر اثر لرزش یا نویز در لوله ها به وجود آید. به نظر می آید عاملی مانند تکرار پذیری در این دستگاه یک فاکتور مهم نباشد و سیال عبوری می تواند در لحظه های مختلف دبی متفاوت و یا تغییر دمایی متفاوتی داشته باشد.

این دستگاه ها به دلیل متد اندازه گیری خاصشان می توانند انواع سیال با شرایط مختلف را اندازه گیری کنند. همچنین برای سیالی با حالت گازی، مایع و در مواردی دوفاز کاربرد دارند. می توان از آنها برای اندازه گیری گازهای تک عنصری مانند نیتروژن و هیدروژن و یا گاز های ترکیبی مانند هوا استفاده کرد و یا اینکه در مایعات با رسانایی پایین یا خورندگی را توسط آنها اندازه گیری نمود. این فلومتر برای اندازه گیری بخار نیز مناسب است و در مقابل دمای بالا مقاومت خوبی دارد، این در حالی است که شاید برای سایر متد های اندازه گیری دما در سیالات گازی باعث افت دقت شود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0