منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

بارکش های دستی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Eichinger Equipement
بارکش های دستی
بارکش های دستی
400 kg, 480 - 1 350 mm | 1104 series

Hand truck:Wholly mechanical operation by movement of a hand lever, with overload safeguard, to achieve the clamping force. Clamping width infinitely adjustable without tools between 480 mm to 1050 mm. Can be retrofitted with replaceable rubber-lined claws for the transportation of bricks and sand-lime bricks.

Ferplast
بارکش های دستی
بارکش های دستی
max. 90 kg | FP2101

Hand truck:Folding truck , strong and light , aluminium structure , extensible handle and folding plate .

Vestil Manufacturing
بارکش های دستی
بارکش های دستی
500 - 750 lb | ALUM series

Aluminium hand truck:Maximize control for different types of loads. These hand trucks can transport boxes wherever they are needed. Transport loads smoothly and evenly over rough or uneven floors.

i-lift Equipment Ltd.
بارکش های دستی
بارکش های دستی
max. 300 kg | GL

Aluminium hand truck:The GL series by TI-lift Equipment Ltd. is an aluminum hand truck which features its modular components that are securely bolted. This makes the equipment reliable for it is easier to repair and reduces downtime.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0