منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

جارو برقی های تجاری

4 محصول صنعتی 4 شرکت
HAKO
جارو برقی های تجاری
جارو برقی های تجاری
1 300 W, 12.5 l | Cleanserv VD5

Commercial vacuum cleaner / wet and dry:Cleanserv VD5 is a vacuum machine that allows utilization on different commercial applications. It is integrated with a low-noise technology, and a configurable high-efficiency particulate air or HEPA filter. 

KÄRCHER
جارو برقی های تجاری
جارو برقی های تجاری
100 mm | IC 15/240 W series

Dry vacuum cleaner / street:The Kärcher litter vacuum is purposed for different cleaning purposes. It is available in two models: the IC 15/240 W and the IC 15/240 W Adv. These litter vacuum versions can be utilized in picking up items like leave, bottles and cigarette butts in an easy manner. Both of them are accompanied by a rubbish bin and a suction tube.

Nilfisk-Advance
جارو برقی های تجاری
جارو برقی های تجاری
1 250 W, 35 l | VL500-35

Commercial vacuum cleaner / wet and dry:The VL500 is a wet and dry vacuum cleaner that is suitable for various activities in conference centers, public buildings, education, contract cleaner, exhibition as well as industrial and manufacturing operations.

Tennant
جارو برقی های تجاری
جارو برقی های تجاری
ATLV

Dry vacuum cleaner / street:The Green Machines ALTV 4300 series of all-terrain litter vacuums are intended for outdoor use. These are ride-on vacuums by Tennant that improve the image of a community with excellent litter pick-up. Their low center of gravity provides a reliable and safe machine ride for the operator.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0