منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تجهیزات و لوازم جانبی ماشین آلات

4 محصول صنعتی 4 شرکت
BIZERBA
تجهیزات و لوازم جانبی ماشین آلات
تجهیزات و لوازم جانبی ماشین آلات
max. 60 m/min | LDI 160

label dispenser:The LDI 160 is an automatic label dispenser which allows users to apply pre-printed self-sticking labels to various surfaces. Its comprehensive informational and mechanical integration with another series of Bizerba's instruments (the GLM-I labelling units) allows easy management from a central user terminal.

HENGSTLER
تجهیزات و لوازم جانبی ماشین آلات
تجهیزات و لوازم جانبی ماشین آلات
12 VDC | G series

Cutter for labels:The Rotary Cutter G uses a twin-bladed, self-sharpening rotary cutter which achieves high cutting rates and short cycle times. A DC motor coupled with a multistage reduction gear ensure powerful drive and comparatively low wattage while ensuring compact size. It has a high cutting power and is easy to install.

IntelliTech
تجهیزات و لوازم جانبی ماشین آلات
تجهیزات و لوازم جانبی ماشین آلات

Cutter for labels:IntelliBar optional printer cutters are designed to cut printed labels and media to be used at another time or location.

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
تجهیزات و لوازم جانبی ماشین آلات
تجهیزات و لوازم جانبی ماشین آلات
max. 100 mm/s | HS, VS series

label dispenser:The new label dispensers succeed through easy handling and affordability. cab offers two designs for dispensing in correct position:

the HS dispenses the label horizontal - bottom leading
the VS dispenses the label vertical - top leading
The basic version is made for automatic operation. After removal of the label the next label is dispensed automatically.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0