منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

دستگاه های خواندن/ نوشتن RFID

4 محصول صنعتی 4 شرکت
BALLUFF
دستگاه های خواندن/ نوشتن RFID
دستگاه های خواندن/ نوشتن RFID
EtherCAT, Profibus | BIS V series

RFID network interface:This unit is able to connect up to four rewrite heads to allow for fast processing, contact-free data communication and greater efficiency, provided through the use of the BIS industrial RFID system by Balluff. 

Leuze electronic GmbH + Co. KG
دستگاه های خواندن/ نوشتن RFID
دستگاه های خواندن/ نوشتن RFID
max. 110 mm, RS 232 | RFM 32

Compact RFID reader/writer:Features a compact, writing and reading unit in various operating ranges and with standardized protocols. Depending on the transponder, the operating range can vary up to 110mm. High data transfer rate makes it perfect for industrial uses. Fitted with easy configurable functions. Boasts of RS 232 interface.

PEPPERL & FUCHS
دستگاه های خواندن/ نوشتن RFID
دستگاه های خواندن/ نوشتن RFID

RFID network interface:Information acquisition made easy
Control units do the information acquisition for you: They reliably control read/write operations and filter the flow of raw data before it reaches the higher-level control system. Pepperl+Fuchs RFID control units are ideally equipped to perform these tasks.

SICK
دستگاه های خواندن/ نوشتن RFID
دستگاه های خواندن/ نوشتن RFID
max. 1 m | RFU62x series

Compact RFID reader/writer:The innovative RFU62x is really a UHF RFID read through/publish product appropriate for checking varies up to 1 m. Transponder connection is certified using the ISO/IEC18000-6C (EPC School 1 Gen 2) normal. By sending ASCII commands directly, the device can be configured to operate from the SOPAS user interface or.

توضیحات فنی

خصایص منحصربفرد فناوری  RFID  باعث شده است که این فناوری در مقام مقایسه با سایر اعضاء خانواده بزرگ فناوری های AIDC از جايگاه برجسته تری برخوردار باشد .  در برچسب های هوشمند RFID از امواج راديويی برای حمل داده استفاده می گردد. از کدهای ميله ای به عنوان فناوری نوری و از  RFID به عنوان فرکانس راديويی یا RF  نام برده می شود . 

تگ های RFID با قابلیت خواندن و نوشتن نظیر تگ های هوشمند ، دارای قابلیت آدرس دهی می باشند و می توان به دفعات ( هزاران مرتبه ) اطلاعات موجود در آنان را در مدت زمان حیات یک تگ تغيير داد و همچنین قابلیت خواندن و نوشتن هم زمان دارند.

دستگاه های RFID از سه جز تگ و بررسی کننده و کنترل کننده تشکیل شده. تگ که به آن فرستنده خودکار و يا Transponder نیز گفته می شود ، شامل يک تراشه نيمه هادی ، يک آنتن و در برخی موارد یک باطری است. بررسی کننده که به آن کدخوان و يا دستگاه نوشتن و خواندن نيز گفته می شود ، شامل یک آنتن ، يک ماژول الکترونيکی RF و يک ماژول کنترلی است. کنترل کننده که  به آن هاست نيز گفته می شود ، اغلب یک کامپيوتر شخصی و یا ایستگاه کاری  است که بر روی آن بانک اطلاعاتی و نرم افزار کنترلی اجرا شده است .

توضیحات فنی

خصایص منحصربفرد فناوری  RFID  باعث شده است که این فناوری در مقام مقایسه با سایر اعضاء خانواده بزرگ فناوری های AIDC از جايگاه برجسته تری برخوردار باشد .  در برچسب های هوشمند RFID از امواج راديويی برای حمل داده استفاده می گردد. از کدهای ميله ای به عنوان فناوری نوری و از  RFID به عنوان فرکانس راديويی یا RF  نام برده می شود . 

تگ های RFID با قابلیت خواندن و نوشتن نظیر تگ های هوشمند ، دارای قابلیت آدرس دهی می باشند و می توان به دفعات ( هزاران مرتبه ) اطلاعات موجود در آنان را در مدت زمان حیات یک تگ تغيير داد و همچنین قابلیت خواندن و نوشتن هم زمان دارند.

دستگاه های RFID از سه جز تگ و بررسی کننده و کنترل کننده تشکیل شده. تگ که به آن فرستنده خودکار و يا Transponder نیز گفته می شود ، شامل يک تراشه نيمه هادی ، يک آنتن و در برخی موارد یک باطری است. بررسی کننده که به آن کدخوان و يا دستگاه نوشتن و خواندن نيز گفته می شود ، شامل یک آنتن ، يک ماژول الکترونيکی RF و يک ماژول کنترلی است. کنترل کننده که  به آن هاست نيز گفته می شود ، اغلب یک کامپيوتر شخصی و یا ایستگاه کاری  است که بر روی آن بانک اطلاعاتی و نرم افزار کنترلی اجرا شده است .

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0