منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

مواد اولیه: محافظ ,کیسه های هوا

3 محصول صنعتی 2 شرکت
Autobag
مواد اولیه: محافظ ,کیسه های هوا
مواد اولیه: محافظ ,کیسه های هوا

Air cushion protective packaging:These puncture resistant polyethylene air cushions feature our award-winning EZ-Tear™ perforation for easy handling and faster packing productivity. Genuine AirPouch® bags-in-a-box are guaranteed to run on AirPouch void-fill air pillow systems and are now available with Earthaware biodegradable* and recycled packing materials.

Ferplast
مواد اولیه: محافظ ,کیسه های هوا
مواد اولیه: محافظ ,کیسه های هوا
مواد اولیه: محافظ ,کیسه های هوا

Air cushion protective packaging:The inflatable cushions are inserted into the empty spaces and inflated with compressed air in a few seconds. Stabilize and protect the loads on trucks, railcars, containers, etc.

مواد اولیه: محافظ ,کیسه های هوا

Polyethylene foam protective packaging:The extruded polyethylene foam is suited for safeguarding the painted surfaces of fragile products. It can adapt to the shape of any object.

توضیحات فنی

محافظ‌ها و کیسه‌های هوا که برای محافظت از قطعات استفاده می شوند , یکی‌ از کاربردی‌ترین محافظ‌ها در بسته بندی می باشند که برای حمل و نقل‌های طولانی‌ و برای بسته‌های شکننده بسیار استفاده می شوند.

این محافظ‌ها که می توانند از جنس پلاستیک یا کاغذ باشند بسیار مقاوم بوده و به راحتی‌ خراب و یا پاره نمی شوند. درون این کیسه‌ها را از هوا پر می کنند تا خاصیت ارتجاعی داشته باشد و هنگام ضربه محصولات آسیب نبینند. معمولن بین خود محصولات درون جعبه هم از این کیسه های محافظ استفاده می شود تا قطعات با هم برخورد نداشته باشند.

توضیحات فنی

محافظ‌ها و کیسه‌های هوا که برای محافظت از قطعات استفاده می شوند , یکی‌ از کاربردی‌ترین محافظ‌ها در بسته بندی می باشند که برای حمل و نقل‌های طولانی‌ و برای بسته‌های شکننده بسیار استفاده می شوند.

این محافظ‌ها که می توانند از جنس پلاستیک یا کاغذ باشند بسیار مقاوم بوده و به راحتی‌ خراب و یا پاره نمی شوند. درون این کیسه‌ها را از هوا پر می کنند تا خاصیت ارتجاعی داشته باشد و هنگام ضربه محصولات آسیب نبینند. معمولن بین خود محصولات درون جعبه هم از این کیسه های محافظ استفاده می شود تا قطعات با هم برخورد نداشته باشند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0