منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

خطوط بسته بندی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
AMTEC Packaging Machines
خطوط بسته بندی
خطوط بسته بندی
max. 40 p/min

FFS packaging line / for the food industry:The Amtec VERTIwrap - Sample System for Food Portioning (catering companies, deep frozen food and the such) and Vertical Packaging features a system which is specifically designed for granular and powder products. Furthermore, this machine, with a speed of up to 40 pieces per minute, includes the following components: a pair of weighing machines, a pair of auger filler.

Ishida Europe Limited
خطوط بسته بندی
خطوط بسته بندی

FFS packaging line / for the food industry:This is undoubtedly one of the fastest and most accurate packaging systems in the world, so anyone buying it will surely not regret giving it a chance. In addition to the compatibility with various industry applications and projects, users can also achieve great results if they mount this item directly onto an Atlas122 Bagmaker or another similar device.

MSK
خطوط بسته بندی
خطوط بسته بندی

Fully automatic packaging line:MSK automated packaging systems such as film hood packaging and film sleeve packaging, stretch maschines and shrink wrap packaging systems can be used as "stand-alone" solutions or integrated in complete packaging lines.

SIDEL
خطوط بسته بندی
خطوط بسته بندی

Fully automatic packaging line:We are the partners who will be able to answer these questions and provide you with the expertise necessary to build know-how about your industrial product. In the start-up phase we look at your goals and liaise with clients on how to come up with the best solution for production and products.

توضیحات فنی

خطوط بسته بندی به صورت کلی‌ به مجموعه ماشین آلات بسته بندی که تا حالا توضیح دادیم گفت می شود که در کنار هم از نقطه اول محصول را دریافت کرده و بسته بندی شده از خط تولید خارج می‌کند.

به عنوان مثل در پر کردن محصولات شیشه‌ای و نوشیدنی‌‌ها می‌توان این گونه گفت که خط بسته بندی شیشه‌ها را تحویل گرفته ، شست و شو و استرلیزه می‌کند ، به قسمت پر کن مایعات می رود و پر می شود ، درب زن‌ها درب مخصوص را بر روی آن می زنند ، در قسمت چسب زنی‌ مارک مخصوص محصول به صورت‌های متنوع به آن می‌چسبد ، به تعداد مورد نیاز ردیف می شوند و در بسته‌های مخصوص (میتواند استرچ رپ‌ یا کارتونی یا  شرینگ و ... باشد) قرار می‌گیرند. سپس میتواند بسته‌ها را در مجموعه چند تایی‌ پالت کند و از خط تولید خارج کند.

حال این ماشین آلات اتوماتیک می توانند به صورت های مختلف , دارای بخش های بیشتر یا کمتر و برای بسته بندی محصولات متفاوت مورد استفاده قرار گیرند.

توضیحات فنی

خطوط بسته بندی به صورت کلی‌ به مجموعه ماشین آلات بسته بندی که تا حالا توضیح دادیم گفت می شود که در کنار هم از نقطه اول محصول را دریافت کرده و بسته بندی شده از خط تولید خارج می‌کند.

به عنوان مثل در پر کردن محصولات شیشه‌ای و نوشیدنی‌‌ها می‌توان این گونه گفت که خط بسته بندی شیشه‌ها را تحویل گرفته ، شست و شو و استرلیزه می‌کند ، به قسمت پر کن مایعات می رود و پر می شود ، درب زن‌ها درب مخصوص را بر روی آن می زنند ، در قسمت چسب زنی‌ مارک مخصوص محصول به صورت‌های متنوع به آن می‌چسبد ، به تعداد مورد نیاز ردیف می شوند و در بسته‌های مخصوص (میتواند استرچ رپ‌ یا کارتونی یا  شرینگ و ... باشد) قرار می‌گیرند. سپس میتواند بسته‌ها را در مجموعه چند تایی‌ پالت کند و از خط تولید خارج کند.

حال این ماشین آلات اتوماتیک می توانند به صورت های مختلف , دارای بخش های بیشتر یا کمتر و برای بسته بندی محصولات متفاوت مورد استفاده قرار گیرند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0