منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

دستگاه های کنترل وزن

4 محصول صنعتی 4 شرکت
BIZERBA
دستگاه های کنترل وزن
دستگاه های کنترل وزن
10 - 3 000 g, max. 250 p/min | CWD series

Checkweigher:The BIZERBA Checkweigher CWD are use in dry environments and non-food applications. Designed to handle and process up to ca. 250 weighings/minute. The CWD can be configured to suit any clients specification. It is built with safety class of IP 54, with weight ranges up to 10 and 3000 g and a belt speed of max. 60 meter/min, it can process up to 250 products/min.

Ishida Europe Limited
دستگاه های کنترل وزن
دستگاه های کنترل وزن
max. 330 p/min | DACS G series

High-performance checkweigher:Advanced checkweighers, offering high accuracy and a rapid throughput, DACS G models are outstandingly reliable, even under the harshest conditions.

Multivac
دستگاه های کنترل وزن
دستگاه های کنترل وزن
3 - 5 000 g, max. 280 p/min | CW series

High-performance checkweigher:The highly accurate MULTIVAC checkweighers ensure that only sufficiently filled packs get into the retail chain.

Möllers
دستگاه های کنترل وزن
دستگاه های کنترل وزن

Checkweigher:Check weighers are perfect for your needs! Packs with incorrect weigh either under or over weight will trigger a signal from the check weigher to signify that the product should be removed and repacked. Check weighers confirm packed goods as they are scanned through for compliance with the given weight.

توضیحات فنی

دستگاه های کنترل وزن دستگاه اتوماتیک یا دستی برای چک کردن وزن کالاهای بسته بندی شده اند. این است که به طور معمول در پایان فرایند تولید استفاده شده تا اطمینان حاصل شود که وزن یک بسته کالا در حد مشخص شده است. بسته ای که وزنش مغایر با وزن تایین شده باشد به صورتاتوماتیک از خط خارج می شود.

دستگاه های کنترل وزن توانایی سنجش وزن تا 500 بسته کالا در دقیقه را دارا می باشند و البته این مهم بسیار به حجم و اندازه بسته نیز بستگی دارد.

در بعضی از این دستگاه ها حتی از X-ray هم استفاده میگردد تا کنترل کیفیت های دیگری نیز انجام گیرد.

توضیحات فنی

دستگاه های کنترل وزن دستگاه اتوماتیک یا دستی برای چک کردن وزن کالاهای بسته بندی شده اند. این است که به طور معمول در پایان فرایند تولید استفاده شده تا اطمینان حاصل شود که وزن یک بسته کالا در حد مشخص شده است. بسته ای که وزنش مغایر با وزن تایین شده باشد به صورتاتوماتیک از خط خارج می شود.

دستگاه های کنترل وزن توانایی سنجش وزن تا 500 بسته کالا در دقیقه را دارا می باشند و البته این مهم بسیار به حجم و اندازه بسته نیز بستگی دارد.

در بعضی از این دستگاه ها حتی از X-ray هم استفاده میگردد تا کنترل کیفیت های دیگری نیز انجام گیرد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0