منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین آلات بسته بندی استرچ رپ

4 محصول صنعتی 4 شرکت
BEUMER Group GmbH & Co. KG
ماشین آلات بسته بندی استرچ رپ
ماشین آلات بسته بندی استرچ رپ
117 - 140 p/h | stretch hood® I

Automatic vertical stretch hood machine:The Beumer stretch hood I system has the suppleness of automatically holding up wide range of load dimensions with a minimum of 500 x 500 mm and a maximum of 1.320 x 1.320 mm.

ITW Muller
ماشین آلات بسته بندی استرچ رپ
ماشین آلات بسته بندی استرچ رپ
max. 35 p/h | Raptor® Plus

Turntable stretch wrapper / semi-automatic:A highly stretchable plastic film that is wrapped around items. Stretch wrapper by Raptor is frequently used to unitize pallet loads but also used for bundling smaller items. It will definitely secure 35 and 45 loads per hour and features a turntable to optimize the wrapping in all production lines.

Möllers
ماشین آلات بسته بندی استرچ رپ
ماشین آلات بسته بندی استرچ رپ

Automatic vertical stretch hood machine:Möllers automatic transverse stretch hooders use the security potential of the stretch film in the most effective way: The tubular film hood is radially stretched to the drawn width, with the resultant retractive force the film is tightened around the pallet load during positioning. Through the development of the patented High-Expander and Ultrastretch technologies Möllers was able to significantly improve the transverse stretch hood process.

Robopac - Dimac
ماشین آلات بسته بندی استرچ رپ
ماشین آلات بسته بندی استرچ رپ
4 - 10 rpm | ECOPLAT BASE

Turntable stretch wrapper / semi-automatic:The New Eco range comes with 4 new models that are all available in transpallet version. These New Eco range versions are characterized by a rotatory control panel that permits or enables both the effortless and the spontaneous use of a number of accessible functions when it comes to wrapping.

توضیحات فنی

ماشین آلات استرچ رپ‌ نوعی از ماشین‌های بسته بندی می باشند که کیسه‌ای پلاستیکی‌ را بسیار فشرده و کشیده به دور محصول می کشند تا محافظت از آن به عمل آید. این دستگاه می تواند یک صفحه گردان داشته باشد که قطعه مورد بسته بندی بر روی آن قرار گرفته و صفحه گردان چرخیده و پلاستیک بسته بندی به صورت کشیده شده توسط قسمتی‌ که کیسه از آن خارج می شود ، دور محصول را می پوشاند.

به نوعی دیگر نیز از این ماشین آلات می‌توان اشاره کرد که به جای صفحه گردان یک چهارچوبی در بالای آن قرار دارد که پلاستیک بسته بندی به صورت بسیار کشیده شده دور آن قرار دارد و پالت محصول در زیر آن قرار می‌گیرد. این چهار چوب از بالا به پایین آمده و پلاستیک را به دور محصول می‌کشد و در پایین بسته بندی کامل شده و محصول تحویل داده می شود.

توضیحات فنی

ماشین آلات استرچ رپ‌ نوعی از ماشین‌های بسته بندی می باشند که کیسه‌ای پلاستیکی‌ را بسیار فشرده و کشیده به دور محصول می کشند تا محافظت از آن به عمل آید. این دستگاه می تواند یک صفحه گردان داشته باشد که قطعه مورد بسته بندی بر روی آن قرار گرفته و صفحه گردان چرخیده و پلاستیک بسته بندی به صورت کشیده شده توسط قسمتی‌ که کیسه از آن خارج می شود ، دور محصول را می پوشاند.

به نوعی دیگر نیز از این ماشین آلات می‌توان اشاره کرد که به جای صفحه گردان یک چهارچوبی در بالای آن قرار دارد که پلاستیک بسته بندی به صورت بسیار کشیده شده دور آن قرار دارد و پالت محصول در زیر آن قرار می‌گیرد. این چهار چوب از بالا به پایین آمده و پلاستیک را به دور محصول می‌کشد و در پایین بسته بندی کامل شده و محصول تحویل داده می شود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0