منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ربات های پالتایزر

4 محصول صنعتی 4 شرکت
COMAU Robotics
ربات های پالتایزر
ربات های پالتایزر
260 kg, 3 100 mm | Smart5 PAL

Articulated robot / 4-axis / palletizing:Smart5 PAL is the new robot with top-class ergonomic design that uses a carbon fiber rod. It is intended for high-speed operations in
the general industry sector involving loading and unloading applications, multiple pick-ups and palletizing.

GEBOCERMEX
ربات های پالتایزر
ربات های پالتایزر
Pal robo-Kombi & Pal-Vite 410

Articulated robot / 4-axis / palletizing:Gebo Cermex Pal Robo-Kombi & Pal Vite 4000 is a robotic palletizer for plastic crates, packs and loose bottles. It is multifunctional and provides high flexibility and dependability. It is compact and thus can be used in confined and narrow areas. The palletizer provides fast and automatic changeover and is easy to maintain.

KUKA Roboter
ربات های پالتایزر
ربات های پالتایزر
40 Kg, 2 091 mm | KR 40 PA

4-axis palletizing robot:It really stacks up: the new KUKA palletizing robot is capable of stacking europallets up to 1,6 m net height. State-of-the-art materials (carbon fiber composite CRP) make the robot extremely light, without sacrificing high stiffness.

Möllers
ربات های پالتایزر
ربات های پالتایزر
50 kg | ROMEO® - HSG1

4-axis palletizing robot:The Robot -ROMEO® - HSG1 is a four-axis industrial robot robustly built for continuous operation which was conceived for the main activities of palletizing, depalletizing and sorting.

توضیحات فنی

ربات وسیله ای است با دقت عمل بالا که قابل برنامه ریزی مجدد بوده و توانایی انجام چند کار را دارد و برای حمل مواد ، قطعات ، ابزارها یا سیستم های تخصصی طراحی شده و دارای حرکات مختلف برنامه ریزی شده است و هدف از ساخت آن انجام وظایف گوناگون می باشد.

ربات های پالتایزر در واقع رباتهای حمل و جابه جایی می باشند که توانایی زیادی در حمل بار با هر وزنی و به تعداد دفعات زیاد دارا می باشند که این امر کار جابه جایی در صنایع را به شدت راحت کرده است.

رباتها می توانند دارای تعداد مفصل و بازوی متفاوت باشند تا تعداد درجه آزادی و جهت حرکت متفاوتی داشته باشند.

توضیحات فنی

ربات وسیله ای است با دقت عمل بالا که قابل برنامه ریزی مجدد بوده و توانایی انجام چند کار را دارد و برای حمل مواد ، قطعات ، ابزارها یا سیستم های تخصصی طراحی شده و دارای حرکات مختلف برنامه ریزی شده است و هدف از ساخت آن انجام وظایف گوناگون می باشد.

ربات های پالتایزر در واقع رباتهای حمل و جابه جایی می باشند که توانایی زیادی در حمل بار با هر وزنی و به تعداد دفعات زیاد دارا می باشند که این امر کار جابه جایی در صنایع را به شدت راحت کرده است.

رباتها می توانند دارای تعداد مفصل و بازوی متفاوت باشند تا تعداد درجه آزادی و جهت حرکت متفاوتی داشته باشند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0