منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

استپلرها

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Cassese France
استپلرها
استپلرها
CS6-15

Pneumatic stapler:The CS6-15 is a lightweight flexigun. The device is designed with a side-exit nose that the user can slide on the side after firing making it more convenient that lifting it to the flexipoint. This flexipoint features a fast loading function without changing the position. A single shot version is available on the market.

HITACHI KOKI
استپلرها
استپلرها
50 mm | N5024A2

Pneumatic stapler:For 1" width staple,Toolless depth adjustment,Rapid driving and quick response
Quick jam release,Light weight 2.1kg,Rubber grip,Plastic top-loading magazine with,stainless steel plating,Open magazine easy to check remaining staples.

MAKITA
استپلرها
استپلرها
65 - 120 psi | AT2550A

Pneumatic stapler:Compact with less weight for all day use
Top-loading magazine allows user to quickly load 16 GA staples varying in length from 1" to 2"
Quick release cam-lock opens nose assembly to clear jammed staples, minimizing downtime
Built-in air filter minimizes dust and debris from entering tool.

MEZGER Heftsysteme
استپلرها
استپلرها
JUMBO 32, JUMBO 38

Pneumatic stapler:The JUMBO 32 + 38 Carton Stapler is constructed for closing filled folding boxes that are made up of a sturdy corrugated double and triple cardboard. The clinching anvils clinches the huge staples. The product can be adjusted for penetrating depth based on the thickness of the carton.
The stapler can load up to 100 staples. It weighs 8 kg within the dimensions of 345 x 465 x 190 mm.

توضیحات فنی

دستگاه‌های استپلر که به نوعی می‌توان منگنه به آن‌ها گفت دستگاه‌های کوچکتری هستند برای دوخت دو صفحه به هم از طریق یک پین که از این ماشین خارج شده و باعث چسبیدن دو قطعه به هم می شود. این ابزار معمولن به مانند تفنگ عمل کرده که حالا به وسیله نیروی پنومتیکی یا الکتریکی پین را با سرعت به قطعه میکوبد. بعضا از این دستگاه در چسباندن صفحات چوبی نیز استفاده می شود که می‌توان گفت استقامت و موندگاری خوبی‌ هم دارا می باشند.

توضیحات فنی

دستگاه‌های استپلر که به نوعی می‌توان منگنه به آن‌ها گفت دستگاه‌های کوچکتری هستند برای دوخت دو صفحه به هم از طریق یک پین که از این ماشین خارج شده و باعث چسبیدن دو قطعه به هم می شود. این ابزار معمولن به مانند تفنگ عمل کرده که حالا به وسیله نیروی پنومتیکی یا الکتریکی پین را با سرعت به قطعه میکوبد. بعضا از این دستگاه در چسباندن صفحات چوبی نیز استفاده می شود که می‌توان گفت استقامت و موندگاری خوبی‌ هم دارا می باشند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

جستجو مرتبط

جستجو بر اساس کشور سازنده

جستجوی گسترده

جستجو بر اساس شرکت


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0