منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تونل ها و تفنگ های شرینگ

4 محصول صنعتی 4 شرکت
KHS
تونل ها و تفنگ های شرینگ
تونل ها و تفنگ های شرینگ
max. 24 300 p/h | Innopack Kisters ST

Shrink tunnel:Ever more emphasis is being placed on ecological factors, especially in the field of packaging technology. As your energy efficiency levels are one of chief concerns, we have now developed a new shrink tunnel concept which in its standard version is powered by electricity but which can also be heated by gas. This new model can be implemented in all of your packaging machines for film wrapping.

Multivac
تونل ها و تفنگ های شرینگ
تونل ها و تفنگ های شرینگ
1400 x 1210 x 1500 mm | SE 115

Shrink tunnel:The SE 115 is an automatic shrink tunnel equipped with a conveyor belt and water jets. It passes the products through a curtain of hot water to activate the shrink properties of the packaging material. This system is suitable for integration into complete packaging lines with the B 310 or the C 700.

Möllers
تونل ها و تفنگ های شرینگ
تونل ها و تفنگ های شرینگ
1100 x 1300 mm, max. 120 p/h | SR series

Pallet shrink frame:Film shrink-frames round off the tubular film drawing machines with which they are linked via a transport line to accept the covered pallets and to shrink tight the film with its vertically moveable, gas-heated (SR-G) or electrically-heated (SR-E) heating-frame. Möllers shrink frames satisfy highest safety requirements and can be equipped with monitoring units, e.g. temperature checking systems.

Officina Meccanica Sestese
تونل ها و تفنگ های شرینگ
تونل ها و تفنگ های شرینگ
320 kW | FT53

Pallet shrink frame:FEATURES,• Type of useable gas: propane; methane• Gas pressure: 150 a 200 mbar• Gas consumption: abt. 0,15 Nm3 (with propane)• Pressure of compressed air used: 5.5 ÷ 7 bar• Compressed air consumption: 500 Nl/ciclo.

توضیحات فنی

تونل‌های شیرینک که در ماشین آلات بسته بندی کاربرد دارند وظیفه حرارت دادن به فیلم بسته بندی را بر عهده دارند به این صورت که بسته که رویش فیلم پلاستیکی‌ کشیده شده داخل تونل شده و در آن حرارت می‌بیند که این حرارت باعث جمع شدن و سفت و آب بندی شدن پلاستیک و در نتیجه بسته بندی می شود. حرارت‌ها در این تونل به مدل‌های مختلفی‌ تولید می شود ، حرارت المنتی و الکتریکی ، حرارت شعله و گاز ، حرارت اینفرارد و حتا حرارت از طریق بخار.

در کنار تونل‌ها از تفنگ‌ها و پالت‌های حرارت دهی‌ نیز استفاده می شود ، این تفنگ‌ها که با نام تفنگ هوای داغ نیز شناخته می شود ، با تولید دمایی‌ بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد می تواند فیلم شیرینک‌ها را حرارت داده و باعث جمع شدن و در نتیجه آب بندی محصول شوند. حتا پالت‌های حرارت دهی‌ نیز به همین روش عمل می کنند با این تفاوت که آنها دور تا دور محصول را گرفته و از بالا تا پایین را با حرکت عمودی حرارت می دهند. کاربرد این پالت‌ها بیشتر برای بسته بندی‌های بزرگ است که داخل تونل نمی توانند بروند یا با تفنگ نمی شود حرارت داد.

توضیحات فنی

تونل‌های شیرینک که در ماشین آلات بسته بندی کاربرد دارند وظیفه حرارت دادن به فیلم بسته بندی را بر عهده دارند به این صورت که بسته که رویش فیلم پلاستیکی‌ کشیده شده داخل تونل شده و در آن حرارت می‌بیند که این حرارت باعث جمع شدن و سفت و آب بندی شدن پلاستیک و در نتیجه بسته بندی می شود. حرارت‌ها در این تونل به مدل‌های مختلفی‌ تولید می شود ، حرارت المنتی و الکتریکی ، حرارت شعله و گاز ، حرارت اینفرارد و حتا حرارت از طریق بخار.

در کنار تونل‌ها از تفنگ‌ها و پالت‌های حرارت دهی‌ نیز استفاده می شود ، این تفنگ‌ها که با نام تفنگ هوای داغ نیز شناخته می شود ، با تولید دمایی‌ بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد می تواند فیلم شیرینک‌ها را حرارت داده و باعث جمع شدن و در نتیجه آب بندی محصول شوند. حتا پالت‌های حرارت دهی‌ نیز به همین روش عمل می کنند با این تفاوت که آنها دور تا دور محصول را گرفته و از بالا تا پایین را با حرکت عمودی حرارت می دهند. کاربرد این پالت‌ها بیشتر برای بسته بندی‌های بزرگ است که داخل تونل نمی توانند بروند یا با تفنگ نمی شود حرارت داد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0