منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

دستگاه ارکتور جعبه مقوایی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
GEBOCERMEX
دستگاه ارکتور جعبه مقوایی
دستگاه ارکتور جعبه مقوایی
F3

Automatic cardboard box/case erector / hot melt glue:There are various advantages associated with the use of this product, such as precise case forming and positive case extraction that make it suitable for various applications, while the inner flap folding is another bonus. In terms of ergonomics, the design is clean and offers easy access to all the functions in the system.

Jia-In Industry Co., Ltd.
دستگاه ارکتور جعبه مقوایی
دستگاه ارکتور جعبه مقوایی
8 - 12 p/min | JP-505V

Automatic cardboard box/case erector / adhesive tape:The JP-505V Fully-automatic Carton Erector from Joinpack has a suctioning cap which picks up the flat box from the magazine, then squares the box. After major and minor flaps folded, it pushes the box to the side belt, then the lower tape head seals the box, and finally the box with bottom tape comes out.

LoeschPack - Verpackungstechnik
دستگاه ارکتور جعبه مقوایی
دستگاه ارکتور جعبه مقوایی
60 - 120 p/min | TA-1, TA-1-DUO

Automatic cardboard box/case erector / hot melt glue:
Special advantages:
High quality of the finished carton
Use of flat, pre-glued carton blanks, also for hollow-edged cartons
Fast changeover

Robopac - Dimac
دستگاه ارکتور جعبه مقوایی
دستگاه ارکتور جعبه مقوایی
max. 600 p/h, max. 540 x 400 x 400 mm | SUPERBOX series

Automatic cardboard box/case erector / adhesive tape:Robopac presents an automatic carton forming machine with a high output and a long lifespan. The new SUPERBOX forming machine retrieves the cardboard blanks, opens, folds and forms the boxes and then seals the bottom with tape. This highly versatile machine can use tape rolls of the kind commonly found on the market.

توضیحات فنی

دستگاه‌های ارکتر جعبه مقوایی را می‌توان دستگاه‌هایی‌ تعریف کرد که از صفحات مقوایی کارتن می سازند. این ماشین آلات در ابتدا وظیفه خط کشی‌ برای اندازه کارتن سپس با خط اندازی و چاک انداختن آماده برای خم شدن می شود. در بعضی‌ موارد نیز نیاز به برش صفحات مقوا می‌باشد که دستگاه این کار را انجام می دهد و سپس به مرحله خم شدن و چسب زنی‌ وارد می شود که میتواند این مرحله به وسیله چسب حرارتی صورت گیرد یا توسط چسب نواری صفحات را به هم بچسباند.

توضیحات فنی

دستگاه‌های ارکتر جعبه مقوایی را می‌توان دستگاه‌هایی‌ تعریف کرد که از صفحات مقوایی کارتن می سازند. این ماشین آلات در ابتدا وظیفه خط کشی‌ برای اندازه کارتن سپس با خط اندازی و چاک انداختن آماده برای خم شدن می شود. در بعضی‌ موارد نیز نیاز به برش صفحات مقوا می‌باشد که دستگاه این کار را انجام می دهد و سپس به مرحله خم شدن و چسب زنی‌ وارد می شود که میتواند این مرحله به وسیله چسب حرارتی صورت گیرد یا توسط چسب نواری صفحات را به هم بچسباند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0