منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

درب های پرده ای نواری

4 محصول صنعتی 4 شرکت
DITEC
درب های پرده ای نواری
درب های پرده ای نواری
STRIP

Flexible strips door / PVC:Industrial flexible doors - STRIP Strip strip-closure systems can meet all needs thanks to their extreme applicational flexibility.Technical features Distinctive characteristics- Enable versatile closing of any type of room, even a large room whilst maintaining good lighting in the areas.

DoorHan
درب های پرده ای نواری
درب های پرده ای نواری

Flexible strips door / high-resistance / PVC:DoorHan flexible strip curtains represent a support-mounted set of successively suspended transparent PVC film strips; they differ by rapid assembly and non-time-consuming cleaning.

KEALA
درب های پرده ای نواری
درب های پرده ای نواری

Flexible strips door / high-resistance / PVC:Heavy equipment or loads flowing and face violently strips.Keala ® offers solutions for high strength straps.Keala ® strips are armed as PVC and reinforced with high tenacity polyester fiber.

NERGECO
درب های پرده ای نواری
درب های پرده ای نواری
Eco®Strip®

Flexible strips door / PVC:The Eco Strip® is a curtain made of individual flexible strips for simple insulation and smooth traffic flow.For internal and external use.Decreases draught, noise and lets light through, allows visibility and traffic flow.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0