منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین آلات بسته بندی محفظه خلا

4 محصول صنعتی 3 شرکت
Henkelman B.V.
ماشین آلات بسته بندی محفظه خلا
ماشین آلات بسته بندی محفظه خلا
2.4 - 3.5 kW, 450 x 580 x 235 mm | Falcon 2-60

Vacuum packaging machine / double-chamber:
Chamber Dimensions (LxbxH): 580x450x235mm
Machine dimensions(LxbxH): 880x1060x1070mm
Seal bar length: 2 x 450 mm
Pump capacity: 063 m3/h
Machine cycle: 15-40 sec.

KOMET Maschinenfabrik GmbH
ماشین آلات بسته بندی محفظه خلا
ماشین آلات بسته بندی محفظه خلا
ماشین آلات بسته بندی محفظه خلا
265 x 350 x 90 mm | GOURMET SAVER

Tabletop vacuum chamber packaging machine:Gourmet Saver – New small vacuum packaging machine made by Komet,Especially for beginners in the field of vacuum packaging or smaller kitchens Komet is now offering a new machine, the Gourmet Saver.

ماشین آلات بسته بندی محفظه خلا
2.5- 3.7 kW, 780 x 830 x 215 mm | POWERVAC series

Vacuum packaging machine / double-chamber:Komet introduces a new generation of vacuum machines with the new POWERVAC. The machines are available in versions of double chamber machines POWERVAC 200 and POWERVAC 210 and would soon follow with other versions as well. The technically sophisticated vacuum machines are always designed in compliance with the market needs.

Multivac
ماشین آلات بسته بندی محفظه خلا
ماشین آلات بسته بندی محفظه خلا
30 x 310 x 120 mm, 8 m³/h | C70

Tabletop vacuum chamber packaging machine:The C 70, Multivac's smallest vacuum chamber machine, features stainless steel construction with safety glass window in a compact size. Sealing time may be accurately set, and settings can be stored to ensure consistent results. This easily-operated machine consistently provides quality packaging results. With microprocessor control and a powerful pump.

توضیحات فنی

با جلوگیری از اکسیداسیون ، رطوبت و فساد محصول می توان عمر طولانی تری را در تازه نگه داشتن مواد در انبار تضمین کرد . اساس فرآيند بسته بندي در وکيوم تحت خلا بر کاهش ميزان اکسيژن در بسته بندي استوار است با کاهش اکسيژن در فضاي بسته بندي ، سرعت رشد ارگانيسم هاي هوازي و واکنش هاي اکسيداسيون کاهش مي يابد و به اين ترتيب زمان ماندگاري مواد افزايش چشم گيري خواهد يافت.

روال کلي در اين روش به اين شکل است که هواي بسته بندي را تخليه مي کنند و سپس اتمسفر از قبل آماده شده (ترکيبي از گازهاي نيتروژن، دي اکسيد کربن و ...) را به جاي آن به بسته بندي تزريق مي نمايند و بسته ها در لفاف هاي مقاوم به ورود اکسيژن بسته بندي مي شوند. اين روش نگهداري كيفيت تازه فراورده هاي غذايي را بدون عمليات حرارتي و شيميايي به كار رفته توسط تكنيك هاي نگهداري قابل رقابت مانند كنسرو كردن، فريز كردن، خشك كردن و فرايندهاي ديگر ميسر مي كند. این روش در حال حاضر در محدوده وسيعي از غذاهاي تازه يا سرد شده شامل غذاهاي نيم پخته ، ماكيان و ماهي ، پاستاي تازه ، ميوه و سبزيجات و اخيرا قهوه ، چاي ، غذاهاي آماده و فرآورده هاي نانوايي استفاده مي شود.

توضیحات فنی

با جلوگیری از اکسیداسیون ، رطوبت و فساد محصول می توان عمر طولانی تری را در تازه نگه داشتن مواد در انبار تضمین کرد . اساس فرآيند بسته بندي در وکيوم تحت خلا بر کاهش ميزان اکسيژن در بسته بندي استوار است با کاهش اکسيژن در فضاي بسته بندي ، سرعت رشد ارگانيسم هاي هوازي و واکنش هاي اکسيداسيون کاهش مي يابد و به اين ترتيب زمان ماندگاري مواد افزايش چشم گيري خواهد يافت.

روال کلي در اين روش به اين شکل است که هواي بسته بندي را تخليه مي کنند و سپس اتمسفر از قبل آماده شده (ترکيبي از گازهاي نيتروژن، دي اکسيد کربن و ...) را به جاي آن به بسته بندي تزريق مي نمايند و بسته ها در لفاف هاي مقاوم به ورود اکسيژن بسته بندي مي شوند. اين روش نگهداري كيفيت تازه فراورده هاي غذايي را بدون عمليات حرارتي و شيميايي به كار رفته توسط تكنيك هاي نگهداري قابل رقابت مانند كنسرو كردن، فريز كردن، خشك كردن و فرايندهاي ديگر ميسر مي كند. این روش در حال حاضر در محدوده وسيعي از غذاهاي تازه يا سرد شده شامل غذاهاي نيم پخته ، ماكيان و ماهي ، پاستاي تازه ، ميوه و سبزيجات و اخيرا قهوه ، چاي ، غذاهاي آماده و فرآورده هاي نانوايي استفاده مي شود.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0