منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین آلات بسته بندی انقباضی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Bielomatik
ماشین آلات بسته بندی انقباضی
ماشین آلات بسته بندی انقباضی
P 23-15

Packaging machine with heat shrink film / automatic:Shrink Film Packaging Machine
Applications:
Cut-size wrapping.
Loose-leaf production.
Wrapping of Stationery.

INNOVA MAQUINARIA INDUSTRIAL
ماشین آلات بسته بندی انقباضی
ماشین آلات بسته بندی انقباضی
R2

Packaging machine with heat shrink film / pallet:The R2 by Innova Maquinaria Industrial is a pallet shrink wrapping machine designed for subsequent shrink wrapping. It comes with a pallet height detection so it can adjust easily to the plastic it needs. Also, it can do one plastic coil and an optional of two. This equipment will surely optimizes the user's operation.

MSK
ماشین آلات بسته بندی انقباضی
ماشین آلات بسته بندی انقباضی

Packaging machine with heat shrink film / pallet:Pallet shrink wrap machines for the glass container industry. Packaged to withstand wind and weather.
On the foundation of numerous MSK patents and in close co-operation with leading enterprises in the sector, trail-blazing solutions in the field of pallet shrink wrap technology have been created for ensuring the safe transportation of pallets loaded with glass products. 

Trepko AB
ماشین آلات بسته بندی انقباضی
ماشین آلات بسته بندی انقباضی
730 series

Packaging machine with heat shrink film / automatic:TREPKO shrink wrappers are fully automatic, robustly constructed machines designed for the shrink wrapping of products with or without trays or alternatively on base boards.The shrink wrappers are energy efficient and capable of continuous operation in a variety of conditions.

توضیحات فنی

دستگاه های شیرینگ پک از خاصیت جمع شوندگی پلاستیک بر اثر حرارت، استفاده می کنند. روال کار دستگاه به این صورت است که نایلونی دور محصول مورد نظر برای بسته بندی کشیده شده و محصول از تونل هوای گرم عبور می کند. جریان هوای گرم داخل تونل باعث انقباض نایلون شده و نایلون شکل محصول را به خود می گیرد. شاید عمومی ترین نوع استفاده از این نوع ماشین آلات را بتوان بسته بندی قوطی های نوشابه و آب معدنی معرفی کرد. اما به صورت کلی در بسته بندی قالب مواد غذایی از این ماشین استفاده می شود.

موادی که می توان به عنوان کیسه و نایلون برای بسته بندی استفاده کرد معمولن پلاستیکهایی با درصد انقباض و انبساط چشمگیری می باشد. به عنوان مثال کیسه های PVC می توانند تا حد %50 از اندازه ی حالت آرایش یافته منقبض شوند. مقاومت کششی آنها نیز افزایش می یابد. علاوه بر PVC، پلی استرهای مختلفی برای بسته بندی انقباضی استفاده می شوند.

توضیحات فنی

دستگاه های شیرینگ پک از خاصیت جمع شوندگی پلاستیک بر اثر حرارت، استفاده می کنند. روال کار دستگاه به این صورت است که نایلونی دور محصول مورد نظر برای بسته بندی کشیده شده و محصول از تونل هوای گرم عبور می کند. جریان هوای گرم داخل تونل باعث انقباض نایلون شده و نایلون شکل محصول را به خود می گیرد. شاید عمومی ترین نوع استفاده از این نوع ماشین آلات را بتوان بسته بندی قوطی های نوشابه و آب معدنی معرفی کرد. اما به صورت کلی در بسته بندی قالب مواد غذایی از این ماشین استفاده می شود.

موادی که می توان به عنوان کیسه و نایلون برای بسته بندی استفاده کرد معمولن پلاستیکهایی با درصد انقباض و انبساط چشمگیری می باشد. به عنوان مثال کیسه های PVC می توانند تا حد %50 از اندازه ی حالت آرایش یافته منقبض شوند. مقاومت کششی آنها نیز افزایش می یابد. علاوه بر PVC، پلی استرهای مختلفی برای بسته بندی انقباضی استفاده می شوند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0