منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سایر ماشین آلات چسب زن حرارتی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Accu-Seal Corp
سایر ماشین آلات چسب زن حرارتی
سایر ماشین آلات چسب زن حرارتی
50 series

Tube heat sealer:Model 50 Plastic Tube Sealer
This plastic tube sealer is perfect for small batch runs research and lab use or start up operations. It’s easy safe and economical to operate. This machine seals one rack of tubes in the time it takes to prepare a second rack. An external air supply is required to run this pneumatic sealer.

Accutek Packaging Equipment Companies, Inc.
سایر ماشین آلات چسب زن حرارتی
سایر ماشین آلات چسب زن حرارتی
max. 35 p/min | AccuSealer

Tube heat sealer:The Accusealer Tube Sealer is the economical answer for sealing plastic or plastic lined tubes, and is ideal for user in medical, cosmetic, or scientific laboratory environments.
This unit makes sealing plastic tubes easy. Fast and reliable, this machine seals one rack of tubes in the time it takes to prepare a second rack. A one standard size rack is included with each machine. When you order, please send us you sample tubes on order to build your racks.

Bosch Packaging Technology
سایر ماشین آلات چسب زن حرارتی
سایر ماشین آلات چسب زن حرارتی
100 - 500 in/min | HA-500

Hot air plastic bag sealer:HA-500 Hot Air Sealer upholds Bosch standards with its remarkable efficiency and reliability. Tube style polybag applications and bag packaging benefit from using the non-contact, hot air stream mechanism of this HA-500 plastic bag sealer. It delivers excellent performance for years and years, even in challenging industrial polybag sealing applications and demanding environments. It is available at attractive rates.

FISCHBEIN
سایر ماشین آلات چسب زن حرارتی
سایر ماشین آلات چسب زن حرارتی
6.2 - 14.1 m /min, 1 984 W | SH 1000

Hot air plastic bag sealer:Fischbein-Saxon's new generation SH 1000 Hot Air Sealer represents the most advanced bag sealing technology available today.

توضیحات فنی

دستگاهی که از آن به عنوان دستگاه چسب زن تیوبی نام می‌بریم در واقع نوعی خط تولید محصولات تیوبی می‌باشد که از ابتدا پلاستیک را به شکل تیوب در آورده سپس محصول مورد نظر را داخل آن می ریزد و درب آن را می‌بندد. این بستن درب به صورت‌های مختلف صورت می گیرد از جمله انتقال حرارت که با ذوب پلاستیک در قسمت فوقانی تیوب باعث بسته شدن آن می شود یا به وسیله چسب زنی‌ , دربی بر روی آن قرار می‌گیرد که این روش‌ها برای محصولات مختلف متفاوت است.

معمولن از این دستگاه‌ها در صنایع غذایی‌ و دارویی به صورت گسترده استفاده می‌گردد. تیوب‌های خمیر دندان ، پمادها و شامپوها ، سس های یک بار مصرف بعضی‌ از بستنی ها و ... از جمله محصولاتی هستند که به این وسیله بسته بندی و عرضه می شوند.

توضیحات فنی

دستگاهی که از آن به عنوان دستگاه چسب زن تیوبی نام می‌بریم در واقع نوعی خط تولید محصولات تیوبی می‌باشد که از ابتدا پلاستیک را به شکل تیوب در آورده سپس محصول مورد نظر را داخل آن می ریزد و درب آن را می‌بندد. این بستن درب به صورت‌های مختلف صورت می گیرد از جمله انتقال حرارت که با ذوب پلاستیک در قسمت فوقانی تیوب باعث بسته شدن آن می شود یا به وسیله چسب زنی‌ , دربی بر روی آن قرار می‌گیرد که این روش‌ها برای محصولات مختلف متفاوت است.

معمولن از این دستگاه‌ها در صنایع غذایی‌ و دارویی به صورت گسترده استفاده می‌گردد. تیوب‌های خمیر دندان ، پمادها و شامپوها ، سس های یک بار مصرف بعضی‌ از بستنی ها و ... از جمله محصولاتی هستند که به این وسیله بسته بندی و عرضه می شوند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0