منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین آلات بسته بندی جعبه

4 محصول صنعتی 3 شرکت
ADCO Manufacturing
ماشین آلات بسته بندی جعبه
ماشین آلات بسته بندی جعبه
max. 120 p/min | RAC-120

High speed automatic three-flap carton closer (hot melt glue):Featuring flexible design and a compact footprint, the ADCO RAC-120 high speed tri-seal carton closer was designed with your needs in mind.

Bosch Packaging Technology
ماشین آلات بسته بندی جعبه
ماشین آلات بسته بندی جعبه
ماشین آلات بسته بندی جعبه
max. 150 p/min | TCM 8800

High speed automatic three-flap carton closer (hot melt glue):The advanced technology of the Doboy TCM 8800 carton and case closer features an innovative box turning device proven to take efficiency to unprecedented levels

ماشین آلات بسته بندی جعبه
max. 120 p/min | 825 series

Single-flap carton sealer / hot melt glue:The Doboy 825 Carton Closer and carton sealing machine will seal a single front flap carton shut with hot melt adhesive. The customers processing line delivers properly filled cartons onto the Doboy 825 infeed with the cover and front flap vertical. The leading carton is retimed into the case closer.

KLIKLOK-WOODMAN
ماشین آلات بسته بندی جعبه
ماشین آلات بسته بندی جعبه
max. 120 p/min | Vari-Pitch CFS, ST

Single-flap carton sealer / hot melt glue:The Vari-Pitch CFS (Cover Flange Seal) style closing machines, comprises of Kliklok International's state-of-the-art technology which offers "variable pitch" with a single-flap. The sealing is hot-melting. The Vari-Pitch CFS machine is very much similar to Vari-Right. It has the capability to accept any random carton in feed with the control benefits of a lugged style carton closer.

توضیحات فنی

یکی‌ از عمده ترین کاربرد‌های ماشین آلات بسته بندی مربوط به بسته بندی کارتن می‌باشد. تقریبا تمامی‌ محصولات بعد از packaging اول در داخل کارتن گذاشته و بسته بندی می شوند تا حمل راحت تری را داشته باشند. برای این منظور دستگاه های بسته بندی کارتن وجود دارد که این دستگاه‌ها مقوا و کارتن را ابتدا خم (تا) می‌کند و سپس با چسب که معمولن چسب حرارتی می‌باشد لبه کارتن را چسب میزند. سپس محصولات در کارتن قرار گرفته و درب کارتن به وسیله همان چسب حرارتی بسته می شود و آماده حمل می گردد.

توضیحات فنی

یکی‌ از عمده ترین کاربرد‌های ماشین آلات بسته بندی مربوط به بسته بندی کارتن می‌باشد. تقریبا تمامی‌ محصولات بعد از packaging اول در داخل کارتن گذاشته و بسته بندی می شوند تا حمل راحت تری را داشته باشند. برای این منظور دستگاه های بسته بندی کارتن وجود دارد که این دستگاه‌ها مقوا و کارتن را ابتدا خم (تا) می‌کند و سپس با چسب که معمولن چسب حرارتی می‌باشد لبه کارتن را چسب میزند. سپس محصولات در کارتن قرار گرفته و درب کارتن به وسیله همان چسب حرارتی بسته می شود و آماده حمل می گردد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0