منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تجهیزات مته کاری

3 محصول صنعتی 3 شرکت
JET EDGE
تجهیزات مته کاری
تجهیزات مته کاری
Pneumatic drilling unit / for water-jet cutting machine

این دریل پنوماتیک صرفا برای سیستم های برش واترجت طراحی شده است و می تواند بازدهی را افزایش دهد. این دستگاه از دقت و کارایی بالایی برخوردار است.

OMAX
تجهیزات مته کاری
تجهیزات مته کاری
Pneumatic drilling unit / for water-jet cutting machine (OMAX® Drill)

این دستگاه مته کاری پنوماتیکی توسط کمپانی OMAX طراحی می شود و قبل از برش واترجت امکان سوراخ کردن مکرر ورقه ها و مواد کامپوزیت را فراهم می آورد و کارایی بالایی به دست می دهد.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0