منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین آلات کیسه پرکن FFS عمودی

4 محصول صنعتی 4 شرکت
Bosch Packaging Technology
ماشین آلات کیسه پرکن FFS عمودی
ماشین آلات کیسه پرکن FFS عمودی
15 - 80 p/min | SVE 3600 WR

Automatic V-FFS bagging machine (continuous motion):The SVE 3600 WR has the option to produce corner seal stand-up bags through an easy changeover without increasing the machine height, minimizing product breakage and increasing production rates. The corner seal with an offset long seam provides maximized printing and graphics capabilities on all four panels of the packages.

Ishida Europe Limited
ماشین آلات کیسه پرکن FFS عمودی
ماشین آلات کیسه پرکن FFS عمودی
max. 200 p/min | Atlas series

Automatic V-FFS bagging machine (continuous motion):Ishida Atlas Snack Bagmakers offer strong seals and backseals of excellent appearance on a wide range of films. Advanced engineering underpins their film handling.

Jornen Machinery Co., Ltd.
ماشین آلات کیسه پرکن FFS عمودی
ماشین آلات کیسه پرکن FFS عمودی
max. 800 p/min | DSL160

Stickpack bagging machine / V-FFS / for the pharmaceutical industry:The DSL160, manufactured by Jornen, is a strip packing machine that has been engineered to pack capsules, tablets or similar products. It has an automated feeding, sealing, slitting and cutting function and reduces labor and production costs. Its housing has been constructed out of stainless steel and has a compact structure which enables easy maintenance and operation.

Universal Pack
ماشین آلات کیسه پرکن FFS عمودی
ماشین آلات کیسه پرکن FFS عمودی
max. 2 400 p/min | ALFA T series

Stickpack bagging machine / V-FFS / for the pharmaceutical industry:For tablets big and small, Universal Pack manufactures vibrating tablet bowl feeders, customized to fit exact tablet dimensions, suitable to pack tablets, capsules, pills, candies, etc.

توضیحات فنی

ماشین آلات کیسه پر کن توانائی توزین ، پرکردن ، درب بندي ، پالتایز و شرینگ براي انواع محصولات پودري و گرانول مانند شکر ، آرد ، سیمان ، مواد شیمیائی ، مواد معدنی ، مواد داروئی و ... در ابعاد و اوزان مختلف بین 10 تا 1500 کیلوگرم با سرعت بسیار بالا بین 250 تا 1800 کیسه در ساعت را دارند. در نوعی از سیستمهاي مزبور نوع FFS کلیه عملیات کیسه گیري ، پرکردن و سر کیسه دوزي (حتی ساخت کیسه) از انتهاي سیلوي محصول در خط تولید تا ابتداي انبار محصول (کالا بصورت پالت شده) میتواند بصورت یکپارچه ، کاملا اتومات و بدون حضور هیچگونه نیروي کارگري صورت پذیرد.
ماشین آلات فرم-فیل-سیل (FFS) به دو گروه عمودي و افقی تقسیمشان میکنیم. ماشین آلات FFS عمودي بیشتر در صنایع دارویی کاربرد دارند و به عنوان مثال در ورودي آن قرص و کپسول ها ریخته شده و در طی مراحل مختلف روکشدار شده , در بسته قرار گرفته و در جعبه هاي خود و حتا کارتون هاي بسته بندي خارج می شوند.

توضیحات فنی

ماشین آلات کیسه پر کن توانائی توزین ، پرکردن ، درب بندي ، پالتایز و شرینگ براي انواع محصولات پودري و گرانول مانند شکر ، آرد ، سیمان ، مواد شیمیائی ، مواد معدنی ، مواد داروئی و ... در ابعاد و اوزان مختلف بین 10 تا 1500 کیلوگرم با سرعت بسیار بالا بین 250 تا 1800 کیسه در ساعت را دارند. در نوعی از سیستمهاي مزبور نوع FFS کلیه عملیات کیسه گیري ، پرکردن و سر کیسه دوزي (حتی ساخت کیسه) از انتهاي سیلوي محصول در خط تولید تا ابتداي انبار محصول (کالا بصورت پالت شده) میتواند بصورت یکپارچه ، کاملا اتومات و بدون حضور هیچگونه نیروي کارگري صورت پذیرد.
ماشین آلات فرم-فیل-سیل (FFS) به دو گروه عمودي و افقی تقسیمشان میکنیم. ماشین آلات FFS عمودي بیشتر در صنایع دارویی کاربرد دارند و به عنوان مثال در ورودي آن قرص و کپسول ها ریخته شده و در طی مراحل مختلف روکشدار شده , در بسته قرار گرفته و در جعبه هاي خود و حتا کارتون هاي بسته بندي خارج می شوند.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0