منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

تفنگ های رنگ کاری الکترواستاتیک

2 محصول صنعتی 2 شرکت
Nordson Industrial Coating Systems
تفنگ های رنگ کاری الکترواستاتیک
تفنگ های رنگ کاری الکترواستاتیک
Trilogy™

Spray gun / painting / electrostatic:The Trilogy™ Electrostatic Spray Systems of Nordson features two atomization devices which are air spray and high volume, low pressure as it brings good performance with different kinds of substrates, coatings and part profiles. It can be availed in gun models manually and automatically that embody the latest in manufacturing and design materials.

SAMES Technologies
تفنگ های رنگ کاری الکترواستاتیک
تفنگ های رنگ کاری الکترواستاتیک
->50 °C (TRP 502 ROBOTIC)

Spray gun / painting / electrostatic:The TRP 501 - TRP 502 models, assembled by Sames, are paint applicators with air and electrostatics that is suited for applications of all kinds of liquid paints such as solventborne, waterborne and high solids. These devices can be used with paints at a temperature range of 18°C to 23°C or even preheated environments having a temperature of up to 50 degree Celsius.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0