منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین آلات رنگ کاری

3 محصول صنعتی 3 شرکت
DeVILBISS
ماشین آلات رنگ کاری
ماشین آلات رنگ کاری
98-3151

Paint spraying unit: The DeVilbiss Compact conventional gun w/Gemini Pail-Mounted pump, hoses, 2 air regulators & fluid regulator with gauge and hoses. This outfit is ideal to help wood finishing professionals consistently achieve optimum Stain Finishing, Sealer and Top Coat application results.

Nordson Industrial Coating Systems
ماشین آلات رنگ کاری
ماشین آلات رنگ کاری
Flow Coat™

Coating system automatic / for automotive applications:The Nordson® Flow Coat™ Primer System automatically applies material in an exact consistent film rather than an atomized spray. It provides quality pattern definition and placement with a thickness of up to 8 mils in a single pass. It minimizes dripping in order to significantly lessen material consumption. It features a compact and lightweight design that provides superior edge definition without the use of an overspray. It offers a ribbon-like coating that practically eliminates masking and the rework associated with atomized spray applications.

Walther Pilot
ماشین آلات رنگ کاری
ماشین آلات رنگ کاری
Gordon

Paint spraying unit: They allow easy application of various media. The equipment is available in standard and stainless steel. A material filter ensures that the spraying operations run smoothly. The robust pump needs very little maintenance.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0