منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سایر ماشین آلات برای تولید کامپوزیت

3 محصول صنعتی 3 شرکت
Aeroform France
سایر ماشین آلات برای تولید کامپوزیت
سایر ماشین آلات برای تولید کامپوزیت

Composite press:This equipment from Aeroform France is ideally used in pre-servicing carbon fiber, glass, Kevlar, and other interlaced materials that are either dry or pre-impregnated. Moreover, this product line is geared with units that are made to deal with applications concerning material pre-forming into thicker ply stacks, RTM, or autoclave curing.

Dieffenbacher
سایر ماشین آلات برای تولید کامپوزیت
سایر ماشین آلات برای تولید کامپوزیت
CFK

Resin transfer molding (RTM) unit: Lightweight design requires the use of appropriate materials as well as economical production technologies. As reliable, automated processes are developed, carbon fiber reinforced plastics will therefore increasingly find their way into the series production of high-strength bearing structures and outer-skin parts in the automotive industry.

Magnum Venus
سایر ماشین آلات برای تولید کامپوزیت
سایر ماشین آلات برای تولید کامپوزیت
max. 7.5 lbs/min | Patriot™

Resin transfer molding (RTM) unit: Highly Accurate Patriot Technology Powered and Operated Solely Through Pneumatics Operated Solely Through Pneumatics Patented Automatic Pro Gun Mixhead The Patriot™ Innovator.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0