منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سایر ماشین آلات و تجهیزات

4 محصول صنعتی 4 شرکت
DALMEC
سایر ماشین آلات و تجهیزات
سایر ماشین آلات و تجهیزات

Manipulator for foundry: Dalmec has developed a series of manipulators that allows operators to transfer foundry.

Henschel Industrietechnik GmbH
سایر ماشین آلات و تجهیزات
سایر ماشین آلات و تجهیزات
ANDROMAT® AMX 20

Manipulator for foundry:The hydraulic manipulator ANDROMAT AMX20 is characterized by its dynamic and speed in handling smaller parts. The direct force feedback system in combination with a perfectly balanced master arm allows precise and fast handling.

IDRA
سایر ماشین آلات و تجهیزات
سایر ماشین آلات و تجهیزات
MHC8 series

Automatic extracting system for the die casting industry:Foundry business trend is to deliver finished parts to final customers and get more added value.
IDRA is once again the first die casting machines manufacturer that understands this need and provide a full range of horizontal and vertical machine centers.

PacMar
سایر ماشین آلات و تجهیزات
سایر ماشین آلات و تجهیزات

Automatic extracting system for the die casting industry:PacMar extractors are very simple mechanical wise. It has only 2 turning action and 1 short linear movement. The simplicity makes it very easy to use and very easy to maintain. It also make PacMar extractors extremely durable. Most of all, they are outrageously economical. For instance, the initial investment for a model JSE-2 (for 500 ton machines) is only about 4 months wage of your entry level die cast operator.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0