منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین آلات دایکاست

4 محصول صنعتی 3 شرکت
Kurtz Ersa
ماشین آلات دایکاست
ماشین آلات دایکاست
ماشین آلات دایکاست

Die casting machine: The latest addition to the KURTZ family of foundry machines is a new low-pressure casting machine in the best-price segment of the market designed for high-volume production of standardized products such as wheels.
The best price segment is far from anything cheap, however. Customers can still expect to receive the well-known KURTZ quality standard.

ماشین آلات دایکاست
K710

Lost foam molding machine:Nevertheless, Kurtz has to present much added in terms of casting machines: the much known lost - foam process or casting with lost particle foam types in fastening agent - free sand is applied across the globe to an demanding larger extent.

Toshiba Machine
ماشین آلات دایکاست
ماشین آلات دایکاست
max. 357 t | DC-J series

Die casting machine: J series that fills three performances requested from high cycle to say nothing of J high performance.

Vulcan Engineering
ماشین آلات دایکاست
ماشین آلات دایکاست

Lost foam molding machine:LOST FOAM TOOLING Vulcan Engineering Co. can provide casting design assistance, tool build, foam molding and casting services on this program.Vulcan Engineering Co. can assemble a Lost Foam design team to work with the Customer to establish a casting design.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0