منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

حمام آب برای آزمایشگاه

10 محصول صنعتی 10 شرکت
Aurora Instruments
حمام آب برای آزمایشگاه
حمام آب برای آزمایشگاه
CB450

Water bath with cooling system:The CB450 Cooling Bath is a re-circulating cooling bath highly recommended for laboratories that are subject to hard water conditions or do not have access to reliable running water. Use of the re-circulating bath eliminates the potential for scaling inside the cooling system.

Eppendorf
حمام آب برای آزمایشگاه
حمام آب برای آزمایشگاه
Shaking water bath (25 - 400 rpm, +5 °C ... +80 °C | Innova® 3100)

حمام آب شیکردار سری Innova 3100 دما را در دامنه ی 40-30 درجه سلسیوس با 0.1± درجه سلسیوس بطور دقیق کنترل میکند.

FALC Instruments S.r.l.
حمام آب برای آزمایشگاه
حمام آب برای آزمایشگاه
Water bath (6 - 13 l, +5 °C ... +120 °C | BM series)

مخزن داخلی در این ابزار از استیل ضد زنگ 18/08 و محفظه ی خارجی از ورق مقاوم استیل ضد زنگ 18/8 ساخته میشود. کنترل و تنظیم دما در این ابزار توسط یک ترموستات با درجه بندی بر حسب سانتی گراد انجام میگیرد.

Huber Kältemaschinenbau GmbH
حمام آب برای آزمایشگاه
حمام آب برای آزمایشگاه
Circulating water bath (CC-104A)

این محصول به طور ویژه برای کنترل دمایی کاربردهای اتصالی خارجی با حجم کمینه ساخته شده و دارای اتصالات پمپی M16x1 در عقب است و همچنین دارای پوشش استیل ضد زنگ با یک اپنینگ پر کننده می باشد.

JULABO GmbH
حمام آب برای آزمایشگاه
حمام آب برای آزمایشگاه
Water bath (+20 °C ... +99.9 °C, 1 - 2 l | TW2)

حمام آب سری TW2 جهت کنترل مکانیزم بازخورد لوپ در خروجی دما مورد استفاده قرار میگیرد. این ابزار با ساتفاده از یک میکروپروسسور وضعیت دمایی را در 0.2± درجه سلسیوس ثابت نگاه میدارد.

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
حمام آب برای آزمایشگاه
حمام آب برای آزمایشگاه
Water bath with digital display (Aqualine AL series)

این محصول یک حمام آبی است و در 5 سایز موجود می باشد. کلیه حمام ها از استیل ضد زنگ قالب بندی شده ساخته شده اند و نیازی به هیچ اتصالی ندارند.

Memmert
حمام آب برای آزمایشگاه
حمام آب برای آزمایشگاه
+5 °C ... +95 °C, 7 - 45 l | WNB, WNE, WNB series

Water bath with cooling system:The Memmert waterbath integrates premium electronics, multiple over-temperature protection, with a robust stainless steel construction, making the waterbath an ideal product for your laboratory heating needs. The Memmert waterbath comes is six model sizes, from 7l to 45l.

Stuart Equipment
حمام آب برای آزمایشگاه
حمام آب برای آزمایشگاه
Water bath with digital display (3 - 6.2 l, max. +180 °C | RE300DB, RE300OB)

این محصول از استیل ضد زنگ ساخته شده که آن را در برابر خوردگی مقاوم می کند. این وسیله می تواند دما را به صورت دیجیتال نشان داده و کاسه داخلی شفاف و قابل دیدن آن را به راحتی می توان تمیز کرد.

Techne Calibration
حمام آب برای آزمایشگاه
حمام آب برای آزمایشگاه
Circulating water bath (-80 °C ... +100 °C | RCB-80)

این محصول می تواند کنترل دمایی دقیقی را در بسیاری از کاربردها داشته باشد و بحران های هزینه ای و بالقوه را حذف نماید. این وسیله با یک استیرر مغناطیسی و یک ورتکس بریکر طراحی شده که می تواند شرایط ایزوترمال را از طریق محدوده دمایی در حمام ایجاد کند.

Thermo Scientific - Laboratory Equipment
حمام آب برای آزمایشگاه
حمام آب برای آزمایشگاه
Shaking water bath (max. +100 °C, max. 200 spm | Lindberg/Blue M™ series)

شرکت Thermo Fisher Scientific حمام های شیکردار سری Lindberg/Blue M را ارائه میکند. این سری شامل دو حمام در یک ابزار میباشد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0