منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سانتریفوژ برای آزمایشگاه

10 محصول صنعتی 10 شرکت
Andreas Hettich
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
Laboratory centrifuge / vertical / refrigerated (max. 15 000 rpm | ROTANTA 460 RC)

این محصول می تواند نتایح مفید و سریعی را در آزمایشگاه های تحقیقاتی و آنالیز ارائه کند و به کاهش دفعات سانتریفیوژ کمک کرده و برای هندل کردن حاصل کار مفید نمونه ها بسیار قابل اطمینان است.

Auxilab
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
Laboratory centrifuge / vertical / desk (1 000 - 12 000 rpm | 52507050)

این محصول برای حوزه دامپزشکی مناسب بوده و محدوده سرعت آن 1000 ال 12000 rpm است. همچنین دارای دو روتور زاویه ای برای میکروتیوب های 4 تا 6  می باشد.

Carl Padberg Zentrifugenbau GmbH
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
High-speed laboratory centrifuge (max. 30 l/h, 15 000 - 40 000 rpm | LE series)

این سانتریفیوژ آزمایشگاهی جهت تفکیک پیوسته دو مایع، تشخیص جامدات از مایعات، به تعلیق درآوردن چند مایع، استخراج ویروس ها و باکتری ها و همچنین سایر زمینه های کاربردی مورد استفاده قرار میگیرند.

Corning Life Sciences
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
200 - 6 000 rpm | LSE™ series

Laboratory centrifuge:The Corning® LSE™ solid centrifuge is a room economy centrifuge perfect for use in Life Science and manufacturing research laboratories. Three angle rotors are obtainable for use with the Corning LSE Compact Centrifuge, which can accommodate tube dimensions of 15, 50mL, and 1.5/2.0 ml micro-centrifuge pipes.

Eppendorf
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
High-speed laboratory centrifuge (max. 14 000 rpm | 5804, 5804 R)

سانتریفیوژ سریع سری 5804/ 5804 از شرکت Eppendorf جهت کاربردهایی تا ظرفیت 250mL مناسب است.

J.P Selecta
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
Laboratory centrifuge / vertical / desk

این سانتریفیوژ عمدتا برای عملکرد بسیار با کیفیت طراحی شده و دارای یک موتور درایو القایی بدون نیاز به نگهداری و یک موتور معلق لاستیکی است که می توند فلو های ارتعاشی را کاهش دهد.

SMT MAX
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
max. 7 200 r/min

Laboratory centrifuge:The Mini Centrifuge, manufucatured by SMTmax, is generally supplied with two rotors -- a rotor for the microtubes and the other for PCR 0.2ml strip tubes. The microtube rotor is specifically designed to centrifuge up to six 1.5mL plastic micro centrifuge tubes.

Sartorius AG
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
Benchtop centrifuge (13 500 rpm, max. 4 x 800 ml | BBI-4-16 series)
TOMY DIGITAL BIOLOGY
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
Laboratory centrifuge / vertical / refrigerated (15 000 rpm | CAX-371)

این محصول یک وسیله all in one شامل میکرو روتورهای لوله ای تا روتورهای چرخشی چندمکانه بوده و یک کارت برنده قابل اطمینان برای کاربردهای سانتریفیوژی است.

Thermo Scientific - Laboratory Equipment
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
سانتریفوژ برای آزمایشگاه
Benchtop centrifuge (max. 4 500 rpm | Sorvall™ ST 8 series)


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0