منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

وسایل آزمایشگاهی

10 محصول صنعتی 10 شرکت
Corning Life Sciences
وسایل آزمایشگاهی
وسایل آزمایشگاهی
96 well microplate (max. 360 µl)
Eppendorf
وسایل آزمایشگاهی
وسایل آزمایشگاهی
96 well microplate (twin.tec)

با استفاده از میکروپلیت های سری twin.tec، بازیابی اسید نوکلئیک افزایش می یابد. این امر با کاهش جذب دیواره لوله انجام میگیرد.

Globe Scientific Inc.
وسایل آزمایشگاهی
وسایل آزمایشگاهی
Disposable filter funnel (max. ø 65 x 78 mm)

این فیلترهای قیفی یکبار مصرف و مقرون بصرفه بصورت پلی استایرن شفاف یا پلی پروپیلن شفاف موجود هستند و همچنین وزن سبکی دارند.

IBS - INTEGRA Biosciences
وسایل آزمایشگاهی
وسایل آزمایشگاهی
Laboratory liquid suction system with vacuum pump (VACUSIP)

این محصول یک پمپ مجتمع بوده که در سکوت کار کرده و هنگامی که خلأ تولید می شود به طور اتوماتیک متوقف می گردداین توقف باعث می شود که از عملکرد ناخواسته پمپ جلوگیری شده و نویزها هم کاهش یابند.

Labexim Products
وسایل آزمایشگاهی
وسایل آزمایشگاهی
10 - 3 000 µl | LMW-31, LMW-11

Microplate washer multi-channel:User friendly operation with large LCD display,Washes flat, U and V-bottom strips and plates,8-way manifold included, 12-way optional,Large memory,LMW-11: 1 wash plus 1 rinse channel,LMW-31/i: 3 wash plus 1 rinse channel,Plate shaking function 
Liquid level detection and alert function,Aerosole cover standard,Easy maintenance.

Merck Millipore
وسایل آزمایشگاهی
وسایل آزمایشگاهی
Laboratory syringe (20 - 50 ml)

این محصول از مواد پلی پروپیلن ساخته شده و قادر به توزیع مایعات درون کانتینرهای کوچک بوده و حجم های کوچک فیلتر فشار را با استفاده از هلدرهای فیلتر یا واحدهای فیلتر با ورودی های لغززشی مادگی Luer توزیع می کند.

NUOVA OMPI
وسایل آزمایشگاهی
وسایل آزمایشگاهی
Laboratory syringe (0.5 - 20 ml)

این محصول قادر به جمع آوری محدوده اجسام 0.5 تا 20 میلی لیتر بوده و ساختار آن با و یا بدون سوزن بوده و براساس OVS و LLA ساخته شده است.

PALL
وسایل آزمایشگاهی
وسایل آزمایشگاهی
Disposable filter funnel (max. 300 ml | MicroFunnel™ ST)

فیلترهای قیفی یک بار مصرف سری MicroFunnel ST در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار میگیرند. ممبران های Supor موجود در این فیلترها جهت بررسی توصیه های آنتی بیوتیکی مناسب هستند.

TriContinent
وسایل آزمایشگاهی
وسایل آزمایشگاهی
0.8 - 2.4 ml | StatMatic II

Microplate washer multi-channel:The StatMatic II microplate washer and bottle top dispenser with a hand-held eight-port disposable manifold provides greater ease, speed, convenience, and affordability than a multi-channel pipette.

VACUUBRAND GMBH + CO KG
وسایل آزمایشگاهی
وسایل آزمایشگاهی
Laboratory liquid suction system with vacuum pump (150 - 500 mbar | BVC basic)

این محصول برای عملکرد بدون منبع الکتریمال طراحی شده و به جای آن از یک منبع خارجی خلأ مانند یک پمپ دیافراگمی و یا شبکه خلأ VACUU.LAN استفاده می کند. همچنین این محصول با یک کنترلر خلأ مکانیکال و با مقاومت شیمیایی بسیار بالا مجهز شده که شرایط بهینه خلأ را در هر زمان تضمین می کند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0