منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ظروف شیشه ای آزمایشگاهی

10 محصول صنعتی 10 شرکت
BRAND
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
Graduated cylinder (5 - 2 000 ml | BLAUBRAND® series)

این استوانه ی مدرج دارای پایه ی شیشه ای شش گوشه است. تمامی استوانه های سری BLAUBRAND داری شماره سری تولید و شماره سریال جهت کنترل میباشند.

Corning Life Sciences
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
Graduated cylinder (10 - 2 000 ml)

سری 3022P-10 نوعی استوانه مدرج است که از پلی پروپلین درجه یک ساخته میشود و دارای پایه ی شش گوشه است.

DURAN Group GmbH
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
Glass filter funnel (50 - 4 000 ml)

آنالیز معدنی کیفی و تحلیل شیمیایی مقدماتی از جمله کاربردهای این فیلتر شیشه ای قیف هستند. این فیلتر شیشه ای از شوک حرارتی و مقاومت شیمیایی مناسبی برخوردار است.

Globe Scientific Inc.
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
5 - 20 ml

Test tube:Globe’s popular 12 x 75mm test tubes are molded from premium grade polypropylene (PP) for impact strength and stability to common acids, alkalies, and solvents. They can withstand 3000 RPM during centrifugation and are autoclavable and freezable.

Grace Davison Discovery Sciences
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
Cylindrical vial / glass / with cap

این محصول با اتوسمپلرهای WATERS، BREEZE و SHIMADZU سازگار بوده و برای ویال های زائد/شوینده برای دیگر اتوسمپلرها استفاده می شود.

PALL
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
Glass filter funnel (47 mm, 300 ml)

این فیلترهای قیفی از شیشه بوروسیلیکات 100درصد ساخته شده اند. این امر باعث میشود در مقابل تهاجمی ترین حلال ها مقاوم باشند.

Quark Glass
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
Distillation flask / borosilicate glass / for cell culture (QSF series)

این محصول نوعی فلاسک تقطیر با شیشه بوروسیلیکات برای کشت سلول و ساخت شرکت Quark Glass است.

ROBU
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
Cylindrical vial / glass / with cap

این محصول یک بطری شوینده گاز با اتصال نواری و سر با دیسک فیلتر ساخت شرکت ROBU می باشد.

SciLabware Limited
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
3 - 73 ml

Test tube:Conforms to ISO 4142,High quality test tubes designed and constructed for optimum performance,Manufactured from Pyrex® borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass- Allows use at temperatures up to 500°C - Excellent resistance to chemical attack.

Techne
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
Distillation flask / borosilicate glass / for cell culture (F7 series)

این محصول یک طرح کلی پایه مجزا را یکپارچه کرده و تضمین می کند که سلول در یک سوسپانسیون با پایین ترین سرعت ممکن با جنبنده های بدون حباب به حالت تعلیق بمانند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0