منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

سیگنال کاندیشنر

10 محصول صنعتی 10 شرکت
DITEL
سیگنال کاندیشنر
سیگنال کاندیشنر
Load cell signal conditioner (KOS1600B)

سری KOS1600B نوعی آمپلی فایر قوی و هوشمند جهت استفاده با استرین گیج ها یا سیگنال های لودسل است. 

EADS North America Defense Test and Services, Inc.
سیگنال کاندیشنر
سیگنال کاندیشنر
Signal conditioner (5 Hz - 10 kHz | 311TSC)

سیگنال کاندیشنر سری Trig-Tek™ 311TSC جهت استفاده در مکان هایی که نیاز به آماده سازی سیگنال میباشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

EUROTHERM PROCESS
سیگنال کاندیشنر
سیگنال کاندیشنر
Signal conditioner / programmable (ActionPak®)

این سیگنال کاندیشنر می تواند سیگنال های ضعیفی را که توسط سنسورهای فرایند تقویت کرده و حالت دهد. این سنسورها سیگنال ها را در فواصل دور بدون درجه بندی توسط نویز الکتریکی، ارسال می کنند.

KEYSIGHT TECHNOLOGIES
سیگنال کاندیشنر
سیگنال کاندیشنر
Signal conditioner / multi-channel (U2802A)

این سیگنال کاندیشنر شامل آمپلیفایر، فیلتر، مبدل، تطبیق محدوده ای، عایق و هر گونه فرایند دیگری است که برای افزایش تناسب خروجی سنسور برای فرایند پس از کاندیشنر نیاز است .

Mantracourt Electronics Ltd
سیگنال کاندیشنر
سیگنال کاندیشنر
Load cell signal conditioner (10 VDC | SGA A&D)

استرین گیج یا آمپلی فایر لودسل SGA از شرکت Mantracour نوعی سیگنال کاندیشنر با کارایی بالا جهت سنسورهای پل استرین گیج (بار، نیرو، فشار، تورک) میباشد.

Novus Produtos Eletronicos
سیگنال کاندیشنر
سیگنال کاندیشنر
USB-i485 series

Signal converter:The USB-i485 module is a cost-effective way to convert RS485 or RS422 industrial buses to a USB interface. When connected to a PC USB port the USB-i485 module is automatically detected and is installed as a native COM port which is compatible with any existing serial communication application.

TME
سیگنال کاندیشنر
سیگنال کاندیشنر
Signal conditioner / programmable (4 350 Ω | TG1500-LL)

این سیگنال کاندیشنر یک وسیله بسیار دقیق قابل برنامه ریزی دارای اینستالیشن 5 پنلی تاچ با کابل 4 کلیدی است که با محدوده وسیعی از سنسورهای گیج ارتباط دارد.

YOKOGAWA Europe
سیگنال کاندیشنر
سیگنال کاندیشنر
Signal conditioner (JUXTA D Series)

سیگنال کاندیشنرهای سری JUXTA D از شرکت Yokogawa جهت پیشگیری در مقابل آسیب ایجاد شده توسط رعد و برق توسعه می یابند.

esitron-electronic
سیگنال کاندیشنر
سیگنال کاندیشنر
SSI, 0 - 10 V, 0.4 - 20 mA

Signal converter:The SK 20 is a signal converter which converts encoder data into voltages of 0-10V or currents of 0/4-20mA. It is equipped with an SSI or a synchronous serial interface. The encoder is compatible with single turn and multiple turn encoders of at most 25 bits.

ifm electronic
سیگنال کاندیشنر
سیگنال کاندیشنر
Signal conditioner / multi-channel

این سیگنال کاندیشنر برای مانیتور کردن فلو و دما در کاربری های ATEX بوده و برای کلیه سنسورهای نوع SP به کار رفته و دارای گواهی ATEX گروه II کتگوری 2G است. 

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0