منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی

11 محصول صنعتی 11 شرکت
COGNEX
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
Visual inspection system for labels (max. 1 200 p/min | OmniView®)

سیستم OmniView جهت بازرسی و تشخیص سریع و 360 درجه برچسب ها بر محصولاتی مانند بطری ها، شیشه ها و قوطی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

GE Inspection Technologies
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
Visual inspection system (Scarf)

این سیستم بازرسی دیداری جهت کنترل و بازبینی دیداری در طول فرایند تولید لوله های ERW (جوشکاری شده به روش مقاومتی)طراحی میشود.

GEBOCERMEX
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
Visual inspection system / for the packaging industry (| Vision)

این سیستم یک ماشین اتوماتیک با سیستم دیداری معین است که در نقاله ها مورد استفاده قرار می گیرد تا بتواند بخش رویی محصولات و هرگونه عیب را در آن ها شناسایی کند.

HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
Visual inspection system / automated (VGX)

این سیستم می تواند ویژگی های کیفی محفظه های تازه بسته بندی شده، سینی ها و جعبه های مقوایی را بررسی نموده و ویژگی های خارجی آن ها مانند دفرمه شدن، برگه های بلند شده مقوایی، رنگ و لوگوهای اشتباه را شناسایی کند.

INTRAVIS GmbH
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
Visual inspection system for labels (IntraWatcher PVLC)

سری IntraWatcher PVLC نوعی سیستم بازرسی دیداری است که با بهره گیری از دوربین هایی که تصاویر 360 درجه ایجاد میکند، از تمامی جنبه های اشیاء عکسبرداری می نماید تا آنها را با اشیاء مرجع مورد مقایسه قرار دهد.

JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
HOMMEL-ETAMIC IPS100

Optical system:The HOMMEL-ETAMIC IPS100 is a bore inspection sensor system. An image of the bore’s inside surface is generated after a 360° circular optic is advanced into it. Represented as rings, the circumferential lines in the bore are highlighted in the image. 

MEDIT Inc.
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
Video inspection system / for pipe (Push-Cam4SS)

این سیستم به علت کم هزینه بودن سیستم بازرسی لوله اش، ابزار ایده آلی بوده و دارای یک سر دوربینی از جنس استیل ضد زنگ است.

Multivac
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
Visual inspection system / for the packaging industry (MVS)

این سیستم جلوه های انعطاف پذیری، اطمینان و تولید روز افزون را ارائه کرده و از مواد و قطعات بسیار مرغوبی ساخته شده و برای کاربری های بازرسی و شناسایی بی شماری طراحی شده است. 

Siemens Identification Systems Code Reading
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
Text-Genius, Text-Genius Plus

Optical system:The SIMATIC MV440 is integrated with the "Text-Genius" and "Text-Genius Plus" OCR license enabling it to read texts other than reading 1D barcodes and 2D matrix codes. Reading and comparing plain text and machine readable codes in the same image field is now feasible. It comes with OCR-A and B fonts, Semifont M13, Arial and similar fonts and the entire ASCII character set.

Visicontrol
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
Visual inspection system (visiProfil)

سیستم بازرسی دیداری سری visiprofil تست دستی جهت بررسی کیفیت در لابراتوار مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به وظایف مختلف میتواند مجهز به ایستگاه های تست گوناگونی باشد.

Wöhler
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
ماشین های بازرسی دیداری,ویدئویی
Video inspection system / for pipe (Wöhler VIS 300/350)

این سیستم برای محدوده وسیعی از کاربری ها طراحی شده و برای شناسایی خرابی در خط فاضلاب وکانکشن های خانگی، سقف کاذب، فضاهای خالی و شفت ها مناسب است.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0