منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک

10 محصول صنعتی 8 شرکت
Keithley Instruments
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ACS

Semiconductor characterization software:The Automated Characterization Suite (ACS) interactive software is designed for monitoring semiconductor device characterization, parametric tests, reliability tests, and component functional tests. Users without prior experience will be able to navigate the intuitive GUI software with ease. 

MTI Instruments
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
Semi-automatic inspection machine / wafer (ø 150 - 300 mm | Proforma 300SA)

این ماشین می تواند سطح کلی ویفر را با فشار یک دکمه اسکن کند. این سیستم برای مواد ویفری نیمه رسانا و نیمه عایق به کار رفته و می تواند ویفرهای 200 و 300 میلی متری را ارائه دهد.

Nikon Metrology
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
Wafer inspection machine (300 mm | Optistation-7)

سری Optistation-7 از شرکت Nikon جدیدترین تکنولوژی ها را در زمینه حمل ویفر بکار میگیرد. این ابزار به همراه فیلتر داخلی ULPA مورد استفاده قرار میگیرد.

ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
Wafer inspection machine / with optical microscope (ø 200 mm | NWL200)

این ماشین، یک ابزار نیمه رسانا است که برای بازرسی میکروسکوپ با ظرفیت بارگیری 100 میکرونی ویفرهای نازک، مناسب است. 

OAI
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
Wafer inspection machine (Model WBI)
SMT MAX
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
Inspection stereo microscope for PCBs (SZM7045TR)

این استریو میکروسکوپ با Boom Stand از کیفیت بالایی برخوردار بوده و برای کار کردن با بوردهای PCB و همچنین در سایر کاربردها بسیار مناسب است.

Vision Engineering Ltd.
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
Inspection stereo microscope for PCBs (Lynx VS8)

سری Lynx VS8 نوعی استریومیکروسکوپ بازرسی برای PCB است و برای تجهیزات الکترونیکی مانند تجهیزات روکار، فناوری BGA و TAB بسیار مناسب است.

ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
3D stereo microscope / digital camera / inspection (2x - 8x | Mantis Compact)

این استریومیکروسکوپ در محدوده بزرگنمایی های کوچک در کارهای بازرسی و در جاهایی که بزرگنماهای بنچی سنتی استفاده می شدند، بهترین کاربری را دارد.

Walter Uhl
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
Wafer inspection machine / with optical microscope

این ماشین برای بازرسی ویفرهای میکروسکوپ استفاده شده و دارای پایه گرانیتی و طراحی پرتابل است.

sentronics metrology GmbH
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
ماشین بازرسی برای صنایع الکترونیک
Semi-automatic inspection machine / wafer (SemDex 201)

این ماشین نیمه اتوماتیک برای محدوده وسیعی از کاربری ها استفاده شده و اندازه گیری اتوماتیک سریع و بارگیری دستی آسانی را ممکن می سازد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0