منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

ربات های خزنده, UAVs...

10 محصول صنعتی 10 شرکت
AC-CESS
ربات های خزنده, UAVs...
ربات های خزنده, UAVs...
Robotic crawler for pipe inspection (AC-CELL 100)
AEROVISION VEHÍCULOS AEREOS, S.L.
ربات های خزنده, UAVs...
ربات های خزنده, UAVs...
FULMAR

UAV mini:The FULMAR AERIAL TELEDETECTION SYSTEM is developed by AEROVISIÓN. This setup consists of a compact, self-piloted UAV with various features help in capturing and trasnmitting real time videos, infrared images, launcher, ground control station and recovering net.

Alpha Unmanned Systems
ربات های خزنده, UAVs...
ربات های خزنده, UAVs...
Helicopter UAV / rotary airfoil / civilian (Sniper)

این هلیکوپتر دارای سه ویژگی است: هاورینگ یا take-off و فرود عمودی، استحکام بالا به خاطر موتور گازوئیلی اش و ظرفیت قابل توجهی که استفاده از دوربین ها و دیگر سنسورهای EO/IR با کیفیت را ممکن می سازد. 

Delair-Tech
ربات های خزنده, UAVs...
ربات های خزنده, UAVs...
DT-16

UAV mini:Very long endurance mini-UAV / insertion in the civilian airspace Designed with ENAC and ISAEMTOW < 2kg Range: 200km Endurance: up to 4h

IBAK
ربات های خزنده, UAVs...
ربات های خزنده, UAVs...
Robotic crawler for pipe inspection (min. 100 mm | T 66)

سری T 66 از شرکت IBAK نوعی دوربین چندمنظوره است که جهت بازرسی لوله ها، یا بعنوان سیستم بازرسی پرتابل و یا بعنوان سیستم دوربین تراکتور (camera tractor) مورد استفاده قرار میگیرد.

Insitu, Inc.
ربات های خزنده, UAVs...
ربات های خزنده, UAVs...
Fixed-wing UAV / civilian (ScanEagle series)

این وسیله می تواند تصاویر مناسبی از زمین یا دریا را با هزینه ای بسیار کمتر نسبت به دیگر متدهای نظارتی ارائه داده و دارای یک نوع طراحی شبه نظامی و به صرفه است.

Radiodetection
ربات های خزنده, UAVs...
ربات های خزنده, UAVs...
Robotic crawler

این سیستم بازرسی جهت بازرسی لوله هایی از 150mm تا 600mm در محیط هایی که هیچگونه خطر انفجار در آنها وجود نداشته باشد، مناسب است.

Robotics Design Inc.
ربات های خزنده, UAVs...
ربات های خزنده, UAVs...
Robotic crawler (ANATROLLER™ ARE-100)

سری ANATROLLER™ ARE-100 در کانادا توسط شرکت Robotics Design Inc طراحی و تولید شدهاست. این ابزار، نوعی ربات خزنده مقاوم، پیشرفته، و متحرک میباشد که مبتنی بر فناوری ANAT بوده و جهت استفاده در آزمایشگاه های تحقیقی و آموزشی است.

Swiss UAV AG
ربات های خزنده, UAVs...
ربات های خزنده, UAVs...
Helicopter UAV / rotary airfoil / civilian (NEO S-350)

این هلیکوپتر با یک ساختار اصلی و دم روتوری سنتی مجهز شده و می تواند فوکوس روی ایمنی را با سیستم نجات چتری VTOL خود به نام VPRS بهبود دهد.

bluebird-uav
ربات های خزنده, UAVs...
ربات های خزنده, UAVs...
Fixed-wing UAV / civilian (1.5 kg | MicroB)

این محصول به عنوان یک میکرو UAS عمل می کند که قادر به پدید آوردن یک بازار جدید درعرصه UASهاست. این وسیله به طور ویژه برای کلیه کاربری های کاملا مستقل و بی همتا طراحی شده است.  


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0