منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آنتن متر

6 محصول صنعتی 5 شرکت
Aaronia AG
آنتن متر
آنتن متر
700 MHz - 6 GHz | HyperLOG® 7000 Series

Antenna for EMI/EMC testing

Com-Power
آنتن متر
آنتن متر
آنتن متر
Antenna positioning mast for EMI/EMC testing (AM-400)

دکل آنتن AM-400 جهت اندازه گیری EMC در سایت Open Area Test Site یا اتاقک های آزمایش مناسب است. این ابزار میتواند اندازه گیری آنتن های 1 تا 4 متر را انجام دهد.

آنتن متر
1-18 GHz | AH-118

Antenna for EMI/EMC testing:Com-Power AH-118 is a double Ridge Guide broadband horn antenna that offer excellent performance over the frequency range of 1 to 18 GHz. Most EMI test standards require the use of horn antenna for testing above 1 GHz. This Horn antenna is an excellent choice for both EMC radiated immunity and emissions testing

DARE!! Instruments
آنتن متر
آنتن متر
Antenna for EMI/EMC testing

شرکت DARE!! Instruments طیف وسیعی از محصولات را جهت ارائه ی EMC Site Automation طراحی میکند. این محصولات اندازه گیری اتوماتیک آنتن را در ارتفاع و اندازه گیری های EMC در زوایای مختلف EUT را ارائه میکنند.

MVG
آنتن متر
آنتن متر
Antenna for EMI/EMC testing (AD 0020-A)
Sunol Sciences
آنتن متر
آنتن متر
Antenna positioning mast for EMI/EMC testing

مدل TWR95 (استاندارد)؛ مدل TWR99 (کامپکت)؛ ارتفاع استاندارد آنتن 1 تا 4 متر، 6 متر تنظیم ارتفاع الکتریکی اختیاری، 1 سانتی متر رزولوشن ارتفاع.

تعداد نمایش شرکت ها در صفحه


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0