منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج

9 محصول صنعتی 9 شرکت
A&D COMPANY, LIMITED
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
51 - 71 g, 0.001% ... 0.1% | MS, MX, MF, ML series

Humidity analyzer:The MS-70, MX-50, MF-50 and the ML-50 are moisture analyzers that utilize the heating and drying method, which compares the weight of a sample before and after heating and drying. Compared with Karl Fischer analyzers, the MS/MX/MF/ML analyzers are much easier to operate and require a shorter time for measurements.

Caltek Industrial
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
Building materials moisture meter / for wood / mobile (5 - 40% | BT401)

این وسیله به اندازه گیری چوب و مصالح ساختمانی پرداخته، جدید ، زیبا و کوچک بوده و دارای پوشش محافظی است که باعث جلوگیری از صدمه رساندن به فرد می شود .

Exotek Instruments
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
Building materials moisture meter / for wood / mobile (MC-380XCA)

این رطوبت سنج  قابل اعتماد بوده واستفاده از آن آسان است . این وسیله در نظارت محصولات و کشف خطرات آبی مناسب بوده و دارای جستجوگر در اعماق 10 و 100 میلی متری است .

Food Technology Corporation
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
Moisture meter

این رطوبت سنج نوعی ابزار استوانه ای شکل است که مخصوص کارهای سنگین بوده و دارای کاربردهای بسیاری در حوزه صنایع می باشد.

GE Measurement & Sensing
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
Gas moisture meter (dew.IQ)

 در این رطوبت سنج ستون های اندازه گیری رطوبت برای عملکرد فوری وجود دارد . این ستون های گیرنده ی رطوبت در گاز های صنعتی ، فلز کاری ، خشک کن ها ، تولید نیرو ، دارو سازی و مآموریت های فضایی مورد استفاده قرار می گیرد .

Kett
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
On-line moisture analyzer (KJT30)

این آنالایزر رطوبت آنلاین معمولی از فناوری سری هوشمند (smarthead) بهره میگیرد و اندازه گیری مایعات و جامدات را بطور سریع، غیرتماسی و بدون نقص انجام میدهد.

Metrohm
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
Gas moisture meter (KF)

این رطوبت سنج در سطح جهانی شناخته شده است . با کمک این سیستم انجام خودکار تمامی مراحل که به راحتی امکان پذیر می باشد .

Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
150 - 200 g, 0.001 - 0.01 %, +40°C...+230 °C | HX204 - HS153

Humidity analyzer:The innovative hanging weighing pan concept moves the weighing pan away from the heat of the sample chamber. The system eliminates adverse thermal effects on the weighing cell thus improves the measurement results.

Thermo Scientific - Process Monitoring and Industr
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
آنالایزرهای رطوبت, رطوبت سنج
On-line moisture analyzer (MOLA,)

سری MOLA و MOLA-LS که با یون اسلات (ion slot scheme) طراحی میشوند میتوانند از طریق تشخیص بخار در زغال سنگ متالوژیکی یا قالب بندی سنگ آهن عملکرد بلاست هیتر را تقویت کنند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0