منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

چگالی سنج

9 محصول صنعتی 9 شرکت
AMETEK Process Instruments
چگالی سنج
چگالی سنج
In-line density meter (0.3 - 1 g/cc | UGC)

این چگالی سنج بسیار قوی ، قابل اعتماد و دقیق است و بخش جداشونده ای ندارد وبه گونه ای طراحی شده آنلاین عمل می کند.

BERTHOLD TECHNOLOGIES Process Control
چگالی سنج
چگالی سنج
In-line density meter (LB 379)

این وسیله ترکیبی از موج رادیو اکتیو و ردیاب است و محاسبات دقیق و دراز مدتی توسط ردیاب های چشمک زن ارایه می دهد .

Gibitre Instruments S.r.l.
چگالی سنج
چگالی سنج
min. 1 g/cm

Portable density meter:The instrument in this product series is known for allowing the measurement of the density for soft and rigid compact materials, pallets or liquids. Note that there are specific sample holders available for various kinds of products, while the instrument also allows the automatic execution of density measurement in a sample.

KARL DEUTSCH
چگالی سنج
چگالی سنج
ECHOMETER 1076 K

Portable density meter:The ECHOMETER 1076 K is an instrument to measure the sound velocity of liquids.The accompanying probe is designed like a cuvette and simply gets dipped into the liquid for measurement.Each an ultrasound transmitter and a receiver are included in the probe.

Mettler Toledo Analytical Instruments
چگالی سنج
چگالی سنج
Portable density meter

این چگالی سنج پرتابل از اتلاف وقت جلوگیری کرده ، فورا تعدیل سازی کرده ونیاز های الگوهای موجود در آزمایشگاه را برطرف می کند وهم چنین برای دما نتایج مطلوبی می دهد.

NUOVA FIMA
چگالی سنج
چگالی سنج
Density transmitter (0 - 80 gr/l, IP67 | STSF6)
SHINKO DENSHI Co., Ltd.
چگالی سنج
چگالی سنج
Density meter for polymers (600 g, 0.01 g | DME series)

این چگالی سنج، اندازه گیری چگالی نسبی را جهت لاستیک و پلاستیک ارائه میکند و جهت کنترل کیفیت مناسب است.

Storage Battery Systems, LLC
چگالی سنج
چگالی سنج
Portable density meter (SBS 3500)

این چگالی سنج چگالی الگوهارا اندازه گیری می کند ودر عرض چند ثانیه نتیجه را ارایه می دهد ونیز قابلیت ارتباط بی سیم با کامپیوتر شخصی یا پرینتر رادارد.

Thermo Scientific - Process Monitoring and Industr
چگالی سنج
چگالی سنج
Density transmitter (1400S)

ترانسمیتر 1400S از شرکت Thermo Scientific اندازه گیری های رطوبت، چگالی، سطح و سایر کالیبراسیون های عناصر فرایند را بصورت سریع و دقیق ممکن میسازند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0