منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آنالایزرهای گاز احتراق

10 محصول صنعتی 10 شرکت
ABB Measurement Products
آنالایزرهای گاز احتراق
آنالایزرهای گاز احتراق
Flue gas analyzer

این آنالایزر گاز دودکش مانیتورینگ مستمر پایش و اندازه گیری مستمر HCl, HF, H2O, CO, CO2, SO2, NOX, NH3, N2O, O2, TOC و NMHC را ارائه میکند.

Bacharach
آنالایزرهای گاز احتراق
آنالایزرهای گاز احتراق
Portable combustion analyzer (0.1 - 20.9 %, 0 - 80 000 ppm | ECA 450)

سری ECA 450 دستگاهی فوق العاده جهت استفاده در حوزه هایی میباشد که سازگاری محیطی، راندمان احتراق یا هر دو دارای اهمیت است.

E Instruments International
آنالایزرهای گاز احتراق
آنالایزرهای گاز احتراق
Combustion analyzer / for HVAC (BTU1500)

این آنالایزر برای HVAC، بویلرهای تجاری و نگهداری کوره استفاده شده و دارای 5 ابزار در یک وسیله است.

آنالایزرهای گاز احتراق
آنالایزرهای گاز احتراق
Gas analyzer / exhaust (EGAS 2M

مدل EGAS 2M نوعی آنالایزر گاز اگزوز است که دارای ساختار کامپکت بوده و برای سنجش گاز موتور اگزوز مورد استفاده قرار می گیرد. 

KIMO
آنالایزرهای گاز احتراق
آنالایزرهای گاز احتراق
Portable combustion analyzer (0 - 8 000 ppm, 0 - 21 % | KIGAZ 100)

سری  KIGAZ 100 از شرکت Kimo instruments نوعی آنالایزر احتراق است که دارای دو سنسور قابل تعویض با یکدیگر و 15 سنسور قابل احتراق و قابل برنامه ریزی میباشد.

 

LAND INSTRUMENTS International
آنالایزرهای گاز احتراق
آنالایزرهای گاز احتراق
Flue gas analyzer (max. 2 000 ppm | FGA series)

سری FGA 900 از آنالایزرهای پایش گاز دودکش از شرکت Land Instruments ابزاری ایده آل جهت اندازه گیری سطوح اکسیژن، مونوکسید کربن، و اکسیدهای نیتروژن در گاز دودکش میباشد.

TECORA
آنالایزرهای گاز احتراق
آنالایزرهای گاز احتراق
Combustion analyzer / gas (IGCA)

این آنالایزر برای مانیتور کردن کیفیت گاز طبیعی و گازهای احتراقی توسط شناسایی ضریب هوای مورد نیاز احتراق و شاخص Wobbe یا مقدار حرارتی طراحی شده است. 

TESTO
آنالایزرهای گاز احتراق
آنالایزرهای گاز احتراق
Flue gas analyzer / combustion / oxygen / CO (max. 4 000 ppm, max. 400 °C | 310)

این آنالایزر با داشتن 2 سلول برای منوکسید کربن و دو اکسید کربن و یک سنسور دما که درون پراب گاز جای می گیرد، می تواند مقدار دقیق منوکسید کربن و اکسیژن و همچنین دمای محدود و فلوی گاز را اندازه گیری کند. 

Wöhler
آنالایزرهای گاز احتراق
آنالایزرهای گاز احتراق
Flue gas analyzer / combustion / CO2 / oxygen (0 - 100.000 ppm; max. 800 °C | Wöhler A 550)

این آنالایزر به آسانی یک تلفن هوشمند عمل کرده و برای آنالیز، بازرسی و تنظیم کاربرد های خانگی و تجاری به کار می رود.

YOKOGAWA Europe
آنالایزرهای گاز احتراق
آنالایزرهای گاز احتراق
Gas analyzer / exhaust (SG750)

مدل SG750 نوعی آنالایزر گاز اگزوز است که متشکل از آنالایزر گاز اینفرارد، آنالایزر اکسیژن و واحد نمونه برداری می باشد. این ابزار می تواند بطور همزمان 5 عنصر را مورد سنجش قرار دهد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0