منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آنالایزرهای مولتی گاز

10 محصول صنعتی 10 شرکت
Bruker Optics
آنالایزرهای مولتی گاز
آنالایزرهای مولتی گاز
Multi-gas analyzer / FT-IR (MATRIX MG)

این آنالایزر مولتی گاز یک وسیله سبک و کامپکت است که برای طیف گازی وسط مادون قرمز و فاز بخار طراحی شده و بسیار ابزار دقیق و محکمی بوده و در عین حال کاربری آن آسان است و نیاز به نگهداری اندکی دارد.

Cambridge Sensotec
آنالایزرهای مولتی گاز
آنالایزرهای مولتی گاز
Multi-gas analyzer / portable (Rapidox 5100 Portable)

آنالایزر مولتی گاز پرتابل مدل Rapidox 5100 با بهره گیری از دتکتورهای اینفرارد بسیار دقیق قادر است بطور همزمان تا شش گاز را از جمله متان، دی اکسید کربن و مونوکسید کربن مورد سنجش قرار دهد.

Ecotech
آنالایزرهای مولتی گاز
آنالایزرهای مولتی گاز
Multi-gas analyzer / FT-IR

این آنالایزر مولتی گاز  برای اندازه گیری دقیق و پیوسته اثر گازها و ایزوتوپ ها در هوای محدود و در زمان واقعی طراحی شده و آن ها را به محدوده  کامل گازهای گلخانه ای پیوند می دهد.

Endee Engineers Pvt.LTd
آنالایزرهای مولتی گاز
آنالایزرهای مولتی گاز
Multi-gas analyzer / continuous (GAP 2008)

این آنالایزر مولتی گاز پیوسته برای فناوری سنسور استفاده شده و دارای باتری های قابل شارژ با عمری طولانی است. این محصول همچنین دارای عملکرد اتوماتیک ساده ای بوده واندازه گیری پیوسته و نمایش دیجیتال گاز را با کمک ارزشمند آنالیز آن سایت ارائه می دهد.

آنالایزرهای مولتی گاز
آنالایزرهای مولتی گاز
Infrared multi-gas analyzer (80 - 230 V, 200 x 600 x 600 mm | MIR 9000)

سری MIR 9000 از شرکت Environnement نوعی آنالایزر مولتی گاز اینفرارد CFG است که صرفا جهت NO, NO2, NOx, N2O, CO, CO2, SO2, HCl, HF, CH4, TOC و O2 طراحی شده است.

Gasmet Technologies
آنالایزرهای مولتی گاز
آنالایزرهای مولتی گاز
Multi-gas analyzer / FT-IR / portable / battery powered (DX4040)

این آنالایزر مولتی گاز می تواند به طور همزمان تا 25 گاز آلی و غیر آلی را با غلظت های بالا تا پایین اندازه گیری کند. محدوده آنالیز این گازها بستگی به نرم افزار و کامپیوتر دستی دارد.

HORIBA Process & Environmental
آنالایزرهای مولتی گاز
آنالایزرهای مولتی گاز
Multi-gas analyzer for process applications (0 - 10 ppm | GA-360E)

سری GA-360E/F360E از آنالایزرهای مولتی گاز حساسیت فوق بالا، دقت بالا، مانیتورینگ مستمر ناخالصی های موجود در گازها (N2، O2، He، Ar، H2) را ارائه میکنند.

Stanford Research Systems
آنالایزرهای مولتی گاز
آنالایزرهای مولتی گاز
Multi-gas analyzer for process applications (max. 300 amu | UGA, ULT series)

سری UGA و ULT از آنالایزرهای گاز یونیورسال جهت آنالیز گاز ترکیبی و مانیتورینگ گاز آنلاین طراحی میشود.

Thermo Scientific - Environmental and Process
آنالایزرهای مولتی گاز
آنالایزرهای مولتی گاز
Multi-gas analyzer / continuous (1 - 300 amu | APIX/APIMS d Q, APIX/VG APIMS Quattro™)

این آنالایزر مولتی گاز پیوسته برای اندازه گیری ناخالصی های آب، اکسیژن و دیگر سطوح در دسترس به کار رفته و از نظر اقتصادی استفاده از آن مقرون به صرفه است.

YOKOGAWA Europe
آنالایزرهای مولتی گاز
آنالایزرهای مولتی گاز
Infrared multi-gas analyzer (IR400)

آنالایزر گاز اینفرارد سری IR400 میتواند غلظت های عناصر NO, SO2, CO2, CO, CH4  و O2 را در گاز نمونه اندازه گیری نماید. NO, SO2, CO2, CO و CH4 توسط اینفرارد غیرپاشنده اندازه گیری میشوند.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0