منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)

10 محصول صنعتی 9 شرکت
CHROMATOTEC
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
Hydrocarbon analyzer / volatile organic compound / automatic / monitoring (airmoVOC C2C6)

این آنالایزر و مانیتورینگ هیدروکربن برای آنالیز دقیق ترکیبات آلی فرار اتوماتیک و مانیتورینگ هیدروکربن های سبک استفاده می شود.

آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
Total hydrocarbon (THC) analyzer (0 - 1 000 ppm | HC51M)

این ابزار از اصل تشخیص یونیزاسیون شعله جهت اندازه گیری غلظت هیدروکربن ها در دامنه 0 تا 1000ppm بهره میگیرد.

HORIBA Process & Environmental
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
Total hydrocarbon (THC) analyzer (0 - 100 ppmC | APHA-370)

سری APHA-370، بطور مستمر THC، NMHC، و CH4 را با استفاده از روش احتراق گزینشی به همراه روش تشخیص یون هیدروژن کنترل میکند.

MICHELL INSTRUMENTS
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
Hydrocarbon analyzer / water / dew-point / compact (-100 °C ... +20°C | Condumax II)

این آنالایزر هیدروکربن برای ارائه ترکیبی از اندازه گیری نقطه شبنم آب و نقطه شبنم هیدروکربن در یک محفظه کامپکت و سبک و ضد انفجار استفاده می شود.

NIRA Srl
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
Portable total hydrocarbon (THC) analyzer (Mercury 901)

سری Mercury راهکاری مسلم برای افرادی است که خواستار عملیات ساده، بررسی کامل هر پارامتر، تشخیص نتایج سریع، حمل آسان، نصب و راه اندازی میباشند.

Rosemount Analytical
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
Total hydrocarbon analyzer / FID (0 - 4 ppm | 2000 FID)

این آنالایزر، نخستین بررسی کننده هیدروکربن کل مدولار در صنعت بوده و تک بخشی است و شامل سنسورها و بخش های الکترونیکی در درون خود می باشد.  

SERVOMEX
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
Hydrocarbon analyzer (SERVOTOUGH SpectraScan 2400)

آنالایزر هیدروکربن مدل SERVOTOUGH SpectraScan 2400 نوعی سیستم مانیتورینگ آنلاین است که برای سنجش هیدروکربن های نوری (آلکان، آلکن و استیلید) مورد استفاده قرار میگیرد.

SICK
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
Portable total hydrocarbon (THC) analyzer (max. 100 000 ppm, max. 70 l/h | FID3006)

آنالایزر FID3006 برای راه اندازی تنها به 15 دقیقه زمان احتیاج دارد. این ابزار دارای قابلیت خاموش شدن خودکار گاز سوخت و پمپ است و جهت بررسی مستمر انتشار مورد استفاده قرار میگیرد.

آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
Total hydrocarbon analyzer / FID (max. 10 ppm, 40 - 80 l/h | EuroFID3010)

این آنالایزر هیدروکربن در عرصه بین المللی به خاطر طول عمر زیادش شناخته شده است و هیچ گونه بخش مجزایی نداشته و کاملا ضد فرسایش است.

Thermo Scientific - Environmental Monitoring and S
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
آنالایزرهای هیدرو کربن کل(THC)
Hydrocarbon analyzer (max. 500 ppm | AroSpector)

مدل AroSpector از شرکت Thermo Scientific نوعی آنالایزر هیدروکربن است که از سرعت بالایی برخوردار بوده و ساختار مقاوم و بادوامی دارد.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0