منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)

10 محصول صنعتی 10 شرکت
Analytik Jena
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
Nitrogen (N2) and sulfur (S) analyzer (multi EA® 5000)

سری multi EA® 5000 دارای کاربردهاس بسیاری است: تشخیص کربن، نیتروژن، سولفور، و کلر تنها بخش کوچکی از کارهایی است که میتواند انجام دهد.

California Analytical Instruments, Inc.
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
Nitrogen oxide analyzer / with oxygen sensor (3 000 ppm | 650 CLD)

این آنالایزر اکسید نیتروژن با سنسور اکسیژن به صورت دستی توسط صفحه کلید یا به صورت کنترل از راه دور از طریق رابط های TCP/IP و RS-232C کار کرده و ورودی ها را جدا می کند.

ECO PHYSICS, INC.
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
Nitrogen oxide analyzer / with oxygen sensor (0 - 500 ppm | CLD 63 NOx/O2)

این آنالایزر اکسید نیتروژن دارای  سنسور اکسیژن بوده و در کاربری های ثابت و یا پرتابل مورد استفاده قرار می گیرد. کمترین میزان شناسای این آنالایزر 0.05 PPM بوده و دارای قابلیت کاربری آسان است.

Ecotech
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
Trace analyzer / nitrogen oxide (0 - 2 000 ppm | EC9843T)

این آنالایزر ردیاب اکسید نیتروژن به طور ویژه برای اندازه گیری سطوح پشتی نیتروژن کاملا فعال شده استفاده می شود و تا محدوده 0.5 PPB را شناسایی می کند.

Elementar
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
Trace analyzer / nitrogen / by Dumas method (rapid MICRO N cube)

این آنالایزر ردیاب، سطوح پایین غلظت نیتروژن را با محدوده شناسایی 10 میلی گرم بر کیلوگرم در محدوده وسیعی از نمونه ها اندازه گیری می کند. این آنالایزر پس از اندازه گیری نیتروژن با استفاده از دتکتور حرارتی رسانایی ، بر اساس متد دوما عمل می کند. 

Mitsubishi Chemical Analytech
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
Nitrogen (N2) and sulfur (S) analyzer (ASTM D5453, D6667, D7183 | NSX-2100V)

این آنالایزر جدید، سری NSX-2100V، از شرکت Mitsubishi Chemical Analytech دارای کارایی سریع و پیشرفته برای عملیات بهینه در کارخانه و ذخیره کاتالیست میباشد.

Nova Analytical Systems
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
Nitrogen oxide analyzer / portable (0 - 2000 ppm)

این آنالایزر اکسید نیتروژن، برای بویلرها، کوره ها و یا اگزوزهای موتور مناسب بوده و اکسید نیتروژن را به صورت اکسید نیتریک آنالیز می کند.

Rosemount Analytical
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
Nitrogen oxides (NOx) analyzer (0 - 10 000 ppm | 2000 CLD series)

آنالایزر های چند عنصری و چندشیوه ای و سیستم های آنالایزر مدل FID (دتکتور یونیزاسیون شعله)، از شرکت Emerson میتوانند بعنوان آنالایزر مستقل، یا ماژول آنالیز عمل کنند.

Sensors Europe
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
Nitrogen oxide analyzer / portable / PEMS / laboratory (SEMTECH NOx)

این آنالایزر اکسید نیتروژن پرتابل بر اساس استاندارد UA EPA 1065 ساخته شده و دارای کلاس حفاظتی IP54 است.

Thermo Scientific - Environmental Monitoring and S
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
آنالایزرهای اکسیدهای نیتروژن(NOx)
Nitrogen oxides (NOx) analyzer (0 - 20 ppm, 0 - 30 mg/m³ | 42i-D)

مدل 42i-D از شرکت Thermo Scientific از فناوری شیمینورتابی (chemiluminescent) بهره میگیرد تا سطوح اکسید نیتروژن (NOx) را در انتشار از منبع اندازه گیری نماید.


Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0

Warning: IC24: trying to acquire a segment type 0 in Unknown on line 0

Warning: IC24: Unexpected segment type 0 found in message list in Unknown on line 0